Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Niepewność

  Kategoria

  Niepewność - stan psychiczny polegający na braku pewności co do prawdziwości danego zdania lub skutków jakiegoś działania; brak pewności, bezpieczeństwa; wahanie.

  Niepewność to zjawisko niemierzalne, jego mierzalną część nazywamy ryzykiem.

  <mathR=PV</math

  R - ryzyko;

  P -...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012 Znaków /1 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie giełdy w gospodarce

  Miejsce i znaczenie giełd papierów wartościowych we współczesnych systemach finansowych.

  "System finansowy to mechanizm współtworzenia i przepływu siły nabywczej między nie finansowymi podmiotami gospodarczymi, w skład którego wchodzą: instrumenty finansowe, rynki finansowe, instytucje finansowe...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.02.2012 Znaków /3 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie giełdy w gospodarce

  Miejsce i znaczenie giełd papierów wartościowych we współczesnych systemach finansowych.

  "System finansowy to mechanizm współtworzenia i przepływu siły nabywczej między nie finansowymi podmiotami gospodarczymi, w skład którego wchodzą: instrumenty finansowe, rynki finansowe, instytucje finansowe...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.02.2012 Znaków /3 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monopol

  Definicja

  Monopol występuje wtedy gdy jedna firma dostarcza cala produkcję dóbr i usług w naszym kraju lub na danym obszarze (poczta, gazociągi miejskie). Może przybierać formę związków producentów (kartel, trust, koncern). Związki te dają przewagę ekonomiczną nad konkurentami, poprzez osiąganie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.02.2012 Znaków /3 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt

  Charakterystyka

  Koszt jest to wyrażone wartościowo zużycie składników majątku trwałego i obrotoweg, usług obcych, nakładów pracy oraz niektóre wydatki nie stanowiące zużycia (podatki, składki ZUS) związane z prowadzeniem normalnej działalności przez jednostkę gospodarczą w określonej jednostce...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.02.2012 Znaków /2 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prokura

  Prokura

  Prokura (działalność per procuram, pełnomocnictwo handlowe, "alter ego spółki").

  Jest pełnomocnictwem szczególnego rodzaju, upoważniającym do wszystkich czynności, także sądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa zarobkowego. Specjalnego upoważnienia potrzebuje prokurent...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.02.2012 Znaków /5 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Notariusz

  Charakterystyka

  Notariusz - z łac. notarius = pisarz, w dawnej Polsce urzędnik sprawujący pieczę nad kancelarią królewską oraz archiwum. Aktualnie to osoba sporządzająca akty prawne na żądanie stron. Jest to zawód zaufania publicznego, a osoba go sprawująca korzysta z ochrony przysługującej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.02.2012 Znaków /3 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terminal POS

  Charakterystyka

  Terminal POS (Point of Sale Terminal)- jest to elektroniczne urządzenie do przyjmowania kart, posiadające czytnik danych z paska magnetycznego i/ lub mikroprocesora, umożliwiający dokonywanie transakcji w punkcie akceptującym karty.

  Terminal POS działają w większości na standardowych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.02.2012 Znaków /3 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkaso importowe

  Charakterystyka

  Inkaso importowe jest to uwarunkowana forma płatności w międzynarodowym obrocie handlowym. Jest to formą rozliczeń bezgotówkowych pomiędzy eksporterem i importerem. Polega na pobraniu określonej kwoty pieniężnej przez instytucję inkasującą - najczęściej bank- działającą na rzecz...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.02.2012 Znaków /3 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doradztwo finansowe

  Charakterystyka

  jest jedną z usług o charakterze doradczym świadczoną przez banki, w szczególności przez banki inwestycyjne oraz inne instytucje finansowe. Jednakże cechą, która odróżnia doradztwo od firm konsultingowych jest fakt, iż doradztwo finansowe jest jedynie elementem danej usługi bankowości...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.02.2012 Znaków /3 062

  praca w formacie txt

Do góry