Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  John Maynard Keynes

  John Maynard Keynes

  Jeden z najbardziej wybitnych ekonomistów XX wieku, twórca teorii interwencjonizmu państwowego, przedsiębiorca, polityk i mecenas sztuki. W 1999 roku konserwatywny "Financial Times" określił go, jako autora najbardziej wpływowej książki o polityce ekonomicznej. Jego teorie należą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.07.2011 Znaków /5 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa podatkowa

  Opis

  Stopa podatkowa to procentowe wyrażenie sumy pieniężnej jaką zobowiązani jesteśmy zapłacić z racji istnienia nieodpłatnych, bezzwrotnych i przymusowych obciążeń nakładanych przez tzw. związki publicznoprawne. Inaczej rzecz ujmując, możemy mówić o stawce podatkowej, co zasadniczo sprowadza...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.07.2011 Znaków /4 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pegging

  Charakterystyka

  Pegging – metoda ustalania poziomu waluty danego kraju, która pozostaje na pewnym,stałym przez pewien czas, poziomie wobec waluty innego kraju.Określa tzw. dopuszczalny korytarz wahań waluty wokół kursu centralnego (parytet). Pegging charakteryzuje się jako posiadanie ustalonego kursu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.07.2011 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pegging

  Charakterystyka

  Pegging – metoda ustalania poziomu waluty danego kraju, która pozostaje na pewnym,stałym przez pewien czas, poziomie wobec waluty innego kraju.Określa tzw. dopuszczalny korytarz wahań waluty wokół kursu centralnego (parytet). Pegging charakteryzuje się jako posiadanie ustalonego kursu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.07.2011 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje składek ZUS

  Charakterystyka

  Ludzie prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do płacenia składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wyróżniamy następujące rodzaje składek zawartych w prawie ubezpieczeń społecznych: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Wszyscy podlegający ubezpieczeniom...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.07.2011 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria wyboru konsumenta

  Charakterystyka

  Teoria wyboru konsumenta - teoria mikroekonomii podejmująca tematykę zachowania gospodarstwa domowego na rynku oraz decyzji dotyczący zaspokajania jego potrzeb w warunkach ograniczoności zasobów. Celem działalności gospodarstwa domowego jest maksymalizowanie użyteczności uzyskiwanej z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.07.2011 Znaków /4 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zlecenie z limitem ceny

  Charakterystyka

  Zlecenie z limitem ceny jest zleceniem zawierającym konkretną cenę, po której inwestor jest gotów zawrzeć transakcję. W przypadku oferty kupna cenę podaną w zleceniu uważa się za cenę maksymalną, natomiast w przypadku zlecenia sprzedaży za cenę minimalną. Innymi słowy, w tym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.07.2011 Znaków /2 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PN-N-18001

  Charakterystyka

  System zarządzania bezpieczeństwem pracy. Bezpieczeństwo pracy jest dziedziną, która wyraźnie różni się od poprzednio omawianych. Jest bowiem obwarowany konkretnymi wymogami prawnymi, których niespełnienie grozi nawet likwidacją przedsiębiorstwa. Spełnienie tych wymogów nie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.07.2011 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy wypłat dywidend

  Charakterystyka

  Kodeks Handlowy w Polsce nie określa formy wypłaty dywidend.

  Może ona być zatem wypłacana:

  Gotówką, Bezgotówkowo (akcjami, obligacjami), W innej formie. Dywidenda w postaci gotówki Większość firm wypłaca dywidendę w postaci gotówki. W tej formie mogą być wypłacane wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.07.2011 Znaków /14 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele funkcjonowania marketingu międzynarodowego

  Charakterystyka

  Za model funkcjonowania marketingu międzynarodowego przyjmujemy pełny opis czynników mających wpływ na funkcjonowanie firmy w środowisku międzynarodowym oraz wzajemnych zależności między nimi.

  Należy zauważyć, iż firmy rozpoczynające działalność marketingową na rynkach...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.07.2011 Znaków /1 652

  praca w formacie txt

Do góry