Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Umowa realna

  Charakterystyka

  Umowa realna - umowa cywilnoprawna, do zawarcia której wymagane jest, oprócz złożenia zgodnych oświadczeń woli (wymaga dla wywołania skutków nią zamierzonych, obok konsensusu oświadczeń woli stron) również wydanie rzeczy.(dokonania czynności o charakterze faktycznym (realnym)...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.07.2011 Znaków /2 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka biznesowa

  Charakterystyka

  Ten typ turystyki uważany jest za najmniej dochodowy z wszystkich rodzajów. Podróże biznesowe zazwyczaj wykluczają definicje turystyki. Biorąc pod uwagę przemieszczanie, korzystanie z typowej infrastruktury i zagospodarowania turystycznego podróżom biznesowym możemy nadać miano turystyki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.07.2011 Znaków /5 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izba gospodarcza

  Charakterystyka

  Izbą gospodarczą nazywamy zrzeszone podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą.

  Jest to organizacja samorządu gospodarczego, reprezentuje interesy gospodarcze podmiotów w niej zrzeszonych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.07.2011 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość usług hotelarskich

  Charakterystyka

  Jakość jest jednym z najważniejszych parametrów usługi hotelarskiej.

  W branży hotelarskiej podstawowymi czynnikami determinującymi poziom jakości są:

  poziom wykonania i stan techniczny obiektu, ilość, jakość i nowoczesność wyposażenia, dobór, profesjonalne przygotowanie oraz...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /4 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyrost wyceny

  Charakterystyka

  Przyrost z wyceny odnosi się do ujętych w bilansie niezrealizowanych zysków z aktywów trwałych, gdy wartość z wyceny tych aktywów przekracza ich wcześniejszą wartość księgową. W przypadku aktywów normalnie wycenianych w bilansie po koszcie historycznym, taki przyrost ujmowany jest w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /2 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadłość

  Charakterystyka

  Upadłość - procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca głównie na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli (tzw. egzekucja generalna, w odróżnieniu od egzekucji singularnej prowadzonej przez poszczególnych wierzycieli). Umożliwia ona...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /4 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transformacja ustrojowa

  Charakterystyka

  Słowo transformacja wywodzi się z języka łacińskiego "transformation", które oznacza przekształcenie. Przeobrażenia to może dotyczyć zarówno spraw społecznych, ekonomicznych czy politycznej jak również technologicznych, informacyjnych. Transformacja ustrojowa dotyczy zmian...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /2 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa możliwości produkcyjnych

  Charakterystyka

  Krzywa możliwości produkcyjnych - przedstawia w sposób graficzny maksymalną, możliwą produkcję jednego dobra, przy danej wielkości produkcji drugiego dobra. Krzywa pokazuje różne kombinacje ilości dóbr czy usług, które są możliwe do wytworzenia, gdy wszystkie dostępne zasoby są w...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /2 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formularz PIT-5

  Charakterystyka

  PIT-5 jest to deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy. Formularz ten, na podstawie art. 44 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r., obowiązuje podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a także podatników osiągających...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.07.2011 Znaków /2 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik rozwoju społecznego

  Charakterystyka

  Wskaźnik Rozwoju Społecznego - HDI - (ang. Human Development Index tłumaczone również jako Wskaźnik Rozwoju Ludzkiego) - to syntetyczna miara opisująca zmiany w zakresie społeczno-ekonomicznego rozwoju poszczególnych krajów. Określana jest także jako Wskaźnik Rozwoju...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.07.2011 Znaków /1 882

  praca w formacie txt

Do góry