Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Polityka regionalna Unii Europejskiej

  Charakterystyka

  Polityka regionalna to jedna z podstawowych polityk Wspólnoty Europejskiej. Jej celem jest harmonijny rozwój Unii, a więc niwelowanie różnic (osiąganie spójności) między poszczególnymi regionami Wspólnoty pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Działania podejmowane w ramach...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /3 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postęp techniczny

  Charakterystyka

  Postęp techniczny- wzrost pracy|wydajności pracy, oszczędność surowców, materiałów i energii, umożliwia osiągnięcie wyższych zysków tym, którzy pierwsi zastosują zmiany w technice produkcji (S. Marciniak "Ekonomia dla inżynierów" str. 133).

  Postęp techniczny powoduje przesunięcie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /2 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady podejmowania decyzji eksportowych i importowych

  Zasady podejmowania decyzji importowych

  Do podstawowych i głównych powodów dla których firma zaczyna rozważać import towarów zaliczamy:

  koszty produkcji zastępującej import są bezwzględnie wyższe w stosunku do zagranicy, koszty produkcji zastępującej import są relatywnie wyższe w stosunku do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /4 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcyjność kapitału

  Definicja

  Produkcyjność kapitału to stosunek całkowitej wielkości wytworzonego produktu do całkowitego nakładu kapitału, poniesionego w celu wytworzenia tegoż produktu. Często używa się również określenia przeciętny produkt kapitału. W nieco odmiennym rozumieniu produkcyjność kapitału jest to...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /2 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyrektywy Unii Europejskiej

  Przyczyny powstania dyrektyw

  Autonomiczny rozwój technologii w poszczególnych krajach EWG spowodował pojawienie się bardzo istotnych barier w handlu między nimi. Aby temu przeciwdziałać EWG rozpoczęła w latach sześćdziesiątych harmonizację przepisów technicznych za pomocą dyrektyw technicznych. W...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /3 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania lekarskie

  Badania lekarskie narzuca kodeks pracy, zgodnie z którym pracownik podlega badaniom wstępnym, okresowym i kontrolnym. Celem tych badań jest przede wszystkim ustalenie, czy pracownik nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania powierzonej mu pracy i czy jego zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucyjna teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Elementami budowy tej teorii są rutyny. Granice instytucjonalne i organizacyjne między przedsiębiorstwem, rynkiem i gospodarstwami domowymi kształtuje maksymalizacja korzyści netto rozwoju rutyn. Przedsiębiorstwo jest to organizacja i instytucja będącego wynikiem współdziałania zbioru...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /3 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASDAQ

  Charakterystyka

  Sprzedaż akcji większości dużych firm w Stanach Zjednoczonych odbywa się na rynkach aukcyjnych. Największym takim rynkiem jest Giełda Nowojorska (New York Stock Exchange, NYSE), na której notowane jest ponad 85% wszystkich akcji spośród tych, którymi handluje się na rynkach...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /3 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List przewozowy

  Charakterystyka

  Konosament - nazwa wywodzi się ze średniowiecznego języka hiszpańskiego (conosimiento),co oznacza zeznanie, oświadczenie. Konosament jest to papier wartościowy ściśle związany z żeglugą handlową wystawiony przez przewoźnika morskiego albo w jego imieniu przez kapitana statku lub inną...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.07.2011 Znaków /6 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Branża

  Charakterystyka

  Branża (ang. industry) to niezależna część jakiegoś systemu. Podział na branże stanowi pierwszy poziom podziału systemy w gospodarce. Termin branża jest wykorzystywany w zarządzaniu, ekonomii, prawie i w innych naukach.

  Istnieje wiele rodzajów branż, niektóre z nich to:

  branża...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.07.2011 Znaków /897

  praca w formacie txt

Do góry