Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Popyt na pracę

  Charakterystyka

  Popyt na pracę - zapotrzebowanie jakie zgłasza przedsiębiorstwo na jeden z czynników produkcji jakim jest praca. Liczba pracowników jaką jest gotowy zatrudnić pracodawca przy określonej wysokości płacy.

  Zależności

  Według teorii produkcyjności krańcowej popyt na prace zależny jest...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.07.2011 Znaków /1 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystans władzy

  Charakterystyka

  to pewien zakres oczekiwań i przyzwolenia na nierówny podział władzy, który wyrażany jest przez członków organizacji lub podstawowych struktur społecznych, posiadających mniejsze wpływy.

  Dystans władzy ściśle powiązany jest z występowaniem nierówności społecznych.

  Zazwyczaj...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.07.2011 Znaków /3 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controlling operacyjny

  Charakterystyka

  Controlling operacyjny nastawiony jest na regulację wewnętrznych procesów potrzebnych do kontroli i sterowania zyskiem przedsiębiorstwa w krótkim okresie. Decyzje te dotyczą bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Do głównych zadań controllingu operacyjnego należą:

  sterowanie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.07.2011 Znaków /2 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria wyboru polityki cenowej

  Charakterystyka

  Cena to wartość pieniężna przypisana przez sprzedawcę rzeczy kupowanej, sprzedawanej lub oferowanej do sprzedaży oraz - w ramach transakcji - jako wyraz gotowości kupującego do zapłaty za korzyści zapewniane przez produkt i usługę kanału dystrybucji. Poziom cen ma poważny wpływ na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.07.2011 Znaków /3 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenia społeczne

  Wprowadzenie

  Świadczenia społeczne są jedną z części wydatków państwa. Świadczenia społeczne, a więc emerytury pracowników państwowych, zasiłki dla bezrobotnych i inne zasiłki należą do głównych rodzajów płatności transferowych. Mogą przyjmować postać rzeczową i materialną.

  Rodzaje...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.07.2011 Znaków /2 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkt krańcowy

  Charakerystyka

  Produkt krańcowy jest równy przyrostowi produkcji uzyskanemu dzięki zwiększeniu o jednostkę ilości czynnika zmiennego, przy założeniu, że ilość pozostałych czynników nie zmienia się (D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch 2003, s 209).

  MP (marginal product) zmiennego czynnika...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka kursu walutowego

  Polityka kursu walutowego

  Polityka kursu walutowego to jedno z narzędzi polityki ekonomicznej państwa, przy pomocy którego można skutecznie oddziaływać na obroty z zagranicą. Celem tej polityki jest ustalenie optymalnego poziomu kursu walutowego (zrównanie popytu i podaży waluty) z punktu widzenia...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /4 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja pracy wielozmianowej

  Charakterystyka

  Praca wielozmianowa polega na tym, że pracownicy zastępują się nawzajem przy wykonywaniu danej pracy w sposób zapewniający zachowanie ciągłości procesu produkcyjnego i przebiegu pracy.

  Rodzaje wielozmianowej organizacji czasu pracy:

  praca na dwie zmiany - wykonywana w zmianach rannych i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /2 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetarg nieograniczony

  Charakterystyka

  Przetarg nieograniczony jest to jeden z trybów przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest też najpopularniejszy, gdyż nie wymaga od Zamawiającego uzasadnienia jego wyboru. Jest to tryb jednoetapowy i może wziąć w nim udział każdy Wykonawca spełniający warunki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /4 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Joseph Stiglitz

  Joseph Stiglitz

  Joseph Stiglitz jest wybitnym ekonomistą amerykańskim, profesorem ekonomii na Uniwersytecie Columbia. Swoją sławę w kręgu ekonomistów zawdzięcza w znacznej mierze aktywności na forum publicznym oraz badaniom nad asymetrią informacji, za co w 2001 roku został uhonorowany Nagrodą Nobla...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /2 716

  praca w formacie txt

Do góry