Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  New Deal

  Charakterystyka

  Projekt reform odbudowy gospodarki USA po Wielkim Kryzysie, wprowadzane za prezydentury Franklina Delano Roosevelta.

  Na program zbudowane byłe z dwóch części - New Deal I (1933 - 1935/36) i New Deal II - (l935/36 - 1939). Pojedyncze reformy tworzyły jeden wielki projekt, które skierowane...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktualizacja wyceny środków trwałych

  Charakterystyka

  Aktualizacja wyceny środków trwałych - to zwiększenie się wartości środków trwałych, czyli przeszacowaniu "in +?. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od jego wartości godziwej, której odpisanie w przewidzianym okresie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepełny wymiar czasu pracy

  Charakterystyka

  Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy oznacza regularną, dobrowolną, bezterminową pracę świadczoną w czasie krótszym niż normalny, wynikający z ogólnych przepisów prawnych, branżowych umów zbiorowych, czy przyjętych w danym przedsiębiorstwie norm czasu pracy. Niepełny wymiar czasu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /4 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akredytywa dokumentowa

  Charakterystyka

  Akredytywa dokumentowa w obrotach zagranicznych jest pisemnym zobowiązaniem banku importera do wypłacenia eksporterowi należności w zamian za złożenie dokumentów reprezentujących towar. Pomimo, że akredytywę otwiera się w związku z umową kupna-sprzedaży, jest ona zobowiązaniem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /3 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumpcjonizm

  Charakterystyka

  KONSUMPCJONIZM - postawa, która polega na konsumpcji dóbr materialnych i usług w sposób nieusprawiedliwiony rzeczywistymi potrzebami oraz kosztami ekologicznymi, społecznymi oraz indywidualnymi.

  Inaczej konsumpcjonizm można definiować jako pogląd dopatrujący się najwyższego lub jedynego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt forward

  Charakterystyka

  Kontrakty forward, tak jak future, dotyczą kupna lub sprzedaży aktywów po określonej cenie w przyszłości. Różnica między tymi dwoma typami kontraktów jest to, iż kontrakty forward nie są przedmiotem obrotu giełdowego. Jest to jedynie porozumienie miedzy dwiema instytucjami finansowymi...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System podatkowy

  Charakterystyka

  ''

  System podatkowy to zespół podatków, które funkcjonują równocześnie w obrębie danego państwa i tworzą całość zarówno w sensie prawnym jak i ekonomicznym. Jest to zbiór przepisów prawnych i instytucji finansowych, które ustanawiają podatki oraz określają i zajmują się ich...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /2 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Denominacja

  Definicja

  Denominacja jest to zmiana systemu walutowego w określonym kraju polegająca na wycofaniu znajdujących się dotychczas w obiegu znaków pieniężnych, na nowo wyemitowane znaki pieniężne. Jest to reforma pieniężna, która zazwyczaj dokonuje obniżenia nominału dotychczasowej waluty, która...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.07.2011 Znaków /4 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Denominacja

  Definicja

  Denominacja jest to zmiana systemu walutowego w określonym kraju polegająca na wycofaniu znajdujących się dotychczas w obiegu znaków pieniężnych, na nowo wyemitowane znaki pieniężne. Jest to reforma pieniężna, która zazwyczaj dokonuje obniżenia nominału dotychczasowej waluty, która...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.07.2011 Znaków /4 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko

  Charakterystyka

  Zdefiniowanie ryzyka jest zadaniem dość trudnym, a podanie jednoznacznej, precyzyjnej definicji jest wręcz niemożliwe. Ryzyko jest definiowane na bazie różnych nauk i teorii, m.in. w ekonomii, naukach behawioralnych, naukach prawnych, psychologii, statystyki, ubezpieczeniach, teorii...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.07.2011 Znaków /8 793

  praca w formacie txt

Do góry