Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Metoda budżetowania od zera

  Charakterystyka

  Metoda budżetowania "od zera" polega na szacowaniu wielkości budżetowych dla okresu przyszłego zakładając, że procesy i programy realizowane przez podmiot rozpoczynają się po raz pierwszy.

  Etapy

  Proces budżetowania "od zera" składa się z następujących czynności:

  Tworzenie pakietów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.07.2011 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżet Unii Europejskiej

  Wstęp

  Jednym z ważniejszych działań Instytucji Wspólnot jest budżetowanie. Bez konkretnego planu związanego z finansowaniem i wydatkowaniem środków pieniężnych, żadna instytucja, państwo czy w omawianym przypadku Unia Europejska nie jest wstanie sprawnie funkcjonować.

  Pojęcie budżetu

  Budżet Unii...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.07.2011 Znaków /2 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makler

  Charakterystyka

  Makler to osoba, która pełni funkcje pośrednika w zawieraniu transakcji kupna-sprzedaży: papierów wartościowych, towarów czy usług. Działa w imieniu swego klienta, na jego zlecenie. Ze względu na kryterium przedmiotu transakcji kupna-sprzedaży wyróżniamy:

  maklera papierów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.07.2011 Znaków /4 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd skarbowy

  Charakterystyka

  Terenowy organ administracji rządowej podlegający Ministrowi Finansów, działający pod nadzorem właściwej izby skarbowe, zajmujący się przede wszystkim pozyskiwaniem podatków z terenu, na którym działa.

  Zadania urzędu skarbowego

  Do zakresu działań urzędu skarbowego należy:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.07.2011 Znaków /3 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskryminacja cenowa

  Dyskryminacja cenowa

  Dyskryminacja cenowa (różnicowanie cen) jest to praktyka sprzedawania tego samego produktu po różnych cenach, których poziom ustalany jest w zależności od sytuacji, w jakiej przeprowadzana jest sprzedaż (E. Czarny 1997, s.156).

  Warunki konieczne do różnicowania cen

  Aby...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /5 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klauzula arbitrażowa

  Charakterystyka

  Klauzula arbitrażowa jest to zapis do umowy cywilno**prawnej lub osobna umowa o poddanie sporu pod rozstrzygniecie sądu polubownego, dotyczącego praw majątkowych, z wyjątkiem sporów o alimenty i ze stosunku pracy. Klauzulę arbitrażową możemy umieścić w zawieranej umowie cywilnoprawnej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /3 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwalifikacja dostawców

  Charakterystyka

  "Zasady podejścia procesowego i koncepcji łańcuchów dostaw jednoznacznie wskazują na ogromne znaczenie zarządzania bazą dostawców. Ma ono wielki na osiąganie finansowych i biznesowych celów przedsiębiorstwa, a jednocześnie wiąże się z trudnymi problemami i zagrożeniami, które mogą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /3 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stratoinflacja

  Definicja

  Stratoinflacja jest pewną odmianą inflacji galopującej (powyżej 20% rocznie), przejawiającą się w dużych wahaniach indeksu cen z okresu na okres. Towarzyszy dużym wahaniom koniunktury.

  Jest zależna od innych kategorii makroekonomicznych.

  Autor: Magdalena Chałka

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otwieranie i zamykanie kont bilansowych

  Charakterystyka

  Konto bilansowe służy do dokonywania ewidencji tych operacji gospodarczych, które dotyczą aktywów i pasywów. Dla każdego składnika bilansu otwiera się (w razie potrzeby) odrębne konto o nazwie takiej jak dany element bilansu i o określonym symbolu zawartym w planie kont.

  Otwieranie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /3 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dane osobowe pracownika

  Charakterystyka

  Ochronę danych osobowych w stosunkach pracy reguluje nie tylko ustawa o ochronie danych osobowych, ale także przepisy kodeksu pracy i ustaw szczególnych, głównie określające zasady składania oświadczeń majątkowych.

  Organem do spraw ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /3 897

  praca w formacie txt

Do góry