Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Motywy utrzymywania gotówki

  Charakterystyka

  Zasób pieniądza to ilość pieniędzy w obiegu oraz suma wkładów bankowych posiadanych w danym momencie. Pieniądze trzymamy po to, aby móc je wydać w przyszłości. Jako, że pieniądz jest zasadniczym środkiem wymiany musi spełniać funkcję środka przechowywania wartości (tezauryzacji)...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /4 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja potencjalna

  Charakterystyka

  Produkcja potencjalna jest to wielkość produkcji, którą wytworzyłaby gospodarka, gdyby wszystkie produkcji|czynniki produkcji zostały w pełni wykorzystane 2000, s.4.

  Rozmiary produkcji potencjalnej zależą od wielkości zasobów czynników produkcji występujących w gospodarce oraz od...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /1 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość dodana (Ekonomia)

  Charakterystyka

  Wartość dodana - jest to przyrost wartości dóbr w wyniku procesu produkcji E. Kubiak, H. Nakonieczna - Kisiel, Warszawa 1999r. str. 43 lub można ją też rozumieć jako różnicę pomiędzy utargiem przedsiębiorstwa a kosztami zakupów materiałów i usług od innych firm, zatem jest to...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka

  Charakterystyka

  Słowo turystyka pochodzi od francuskiego pojęcia tour, które oznacza wycieczkę, podróż kończącą się powrotem do miejsca skąd nastąpił wyjazd. Przez turystykę można rozumieć formę czynnego wypoczynku połączonego z poznawaniem różnych miejsc oraz elementami sportu.

  Turystykę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /4 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Touroperator

  Charakterystyka

  Touroperator- jest to przedsiębiorstwo (biuro podróży), które na podstawie własnych usług

  i usług osób trzecich tworzy nową usługę, ( wycieczkę zryczałtowaną) pod anonimowego klienta. Oferuje tę usługę we własnym imieniu, na własne ryzyko i na własny rachunek.

  Tworzy i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /1 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria gier

  charakterystyka

  Teorię gier po raz pierwszy opracowali John von Neuman i Oskar Morgenstern w opublikowanej w 1944 r. pracy pt. "Teoria gier i zachowanie ekonomiczne". Teoria ta pozwala analizować i przewidywać działania uczestników gry, przy założeniu, że podejmują oni racjonalne decyzje, prowadzące do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /1 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płatnik składek

  Ogólne informacje

  Składki na ubezpieczenie społeczne są co miesiąc obliczane, pobierane i po dokonaniu przewidzianych prawem potrąceń przekazywane do ZUS przez osobę lub jednostkę organizacyjną zwana płatnikiem składek.

  Płatnicy składek pracodawca - dla pracowników i jednostka organizacyjna lub...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /2 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIBID

  Charakterystyka

  LIBID (ang. London Interbank Bid Rate) - jest procentowa|stopa oprocentowania lokat na międzybankowy|rynku międzybankowym w Londynie. Stopa LIBID jest zdeterminowana popytem i podażą nadwyżek lub niedoborów gotówki przez komercyjny|banki komercyjne.

  Rynek ten zalicza się do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.07.2011 Znaków /2 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowa biologiczna

  Charakterystyka

  Termin odnowa biologiczna oznacza świadome działanie na ustrój przy pomocy różnych naturalnych środków środowiskowych, mające na celu ułatwienie, przyspieszenie i wzmożenie fizjologicznych procesów wypoczynkowych, z powiększeniem zdrowia i wydolności człowieka. Odnowa biologiczna to...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.07.2011 Znaków /4 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek Barings Bank

  Charakterystyka

  Barings Bank był jednym z najstarszych i najbardziej poważanych banków handlowych w Wielkiej Brytanii. Upadł w 1995 r. wykazując stratę w wysokości ponad 800 mln funtów.

  Geneza

  Barings został założony w 1762 r. w celu finansowania handlu tekstyliami. W XIX w. zaangażował się w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.07.2011 Znaków /3 377

  praca w formacie txt

Do góry