Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Stopa bezrobocia

  Stopa bezrobocia

  Jest to procentowy udział bezrobotnych w całości siły roboczej. Innymi słowy określa procent pracowników nie pracujących,ale poszukujących pracy. Gdy następuje spadek zatrudnienia, wynikający ze wzrostu okresowych zwolnień, stopa bezrobocia zwiększa się (D.Begg 1997, s.47).

  Sposoby...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /1 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja ISO 9001:1994

  Wstęp

  Ten tekst jest nieaktualny i nie należy go wykorzystywać do wdrażania systemów jakości. Zachowaliśmy go jednak dla tych, którzy piszą różnego rodzaju prace, w których poruszają kwestie historii rozwoju normalizacji w obszarze jakości. Z porównania różnych wersji norm można wyciągnąć...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /27 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka zamknięta

  Charakterystyka

  Gospodarka zamknięta to gospodarka, która nie utrzymuje stosunków gospodarczych z zagranicą.

  W gospodarce zamkniętej produkt krajowy brutto, jest to wartość wyprodukowanych w ciągu roku

  oraz kupionych przez konsumentów i inwestorów dóbr finalnych, powiększona o wydatki państwa.

  Nie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona danych osobowych

  Definicja

  W ustawodawstwach poszczególnych krajów nie ma sprecyzowanej jednej stałej definicji. Przyjmuje się, że dane osobowe to każda informacja dotycząca konkretnej osoby lub osoby, którą można zidentyfikować. Wynika z tego fakt., że podstawową i wyróżniającą je cechą jest brak anonimowości...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /4 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Recepcjonista

  Charakterystyka

  Praca recepcjonisty polega na świadczeniu i sprzedaży usług hotelarskich w hotelu, motelu, pensjonacie, schronisku. W zakres obowiązków wchodzą czynności związane z obsługą gości po przyjeździe, w czasie pobytu jak i przy wyjeździe z hotelu. Szczegółowy zakres czynności i zajmowane z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.07.2011 Znaków /3 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pieniądz bezgotówkowy

  Charakterystyka

  Pieniądz bezgotówkowy - inaczej nazywany ( żyrowy, lub wkładowy, IOU). Pieniądz bezgotówkowy (IOU) ) jest środkiem wymiany, którego podstawą jest wierzytelność przedsiębiorstwa prywatnego lub osoby fizycznej. Skrót ( IOU) pochodzi od angielskiego zwrotu (I owe you) - czyli jestem ci...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.07.2011 Znaków /2 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pieniądz bezgotówkowy

  Charakterystyka

  Pieniądz bezgotówkowy - inaczej nazywany ( żyrowy, lub wkładowy, IOU). Pieniądz bezgotówkowy (IOU) ) jest środkiem wymiany, którego podstawą jest wierzytelność przedsiębiorstwa prywatnego lub osoby fizycznej. Skrót ( IOU) pochodzi od angielskiego zwrotu (I owe you) - czyli jestem ci...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.07.2011 Znaków /2 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System zarządzania jakością

  Zorganizowany według procesów system zarządzania jakością prezentowany w normie ISO 9001:2000 (rys. 3) można zaliczyć do grupy modeli kompleksowych, ponieważ uwzględnia oprócz zapewnienia jakości, obszary przedsiębiorstwa mające wpływ na szeroko pojmowaną jakość. Jednak jego zakres jest znacznie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.07.2011 Znaków /1 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAFTA

  Charakterystyka

  NAFTA - North American Free Trade Agreement (Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu)

  Porozumienie dotyczące utworzenia NAFTA zostało zawarte między trzema krajami: Stanami Zjednoczonymi, Kanadą oraz Meksykiem i weszło w życie 1 stycznia 1994 roku.

  Geneza powstania NAFTA

  W 1988 roku...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.07.2011 Znaków /1 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Holding

  Holding

  Jest to organizacja, która grupuje różne, teoretycznie "samodzielne" podmioty gospodarcze, w mniej lub bardziej wyraźny sposób powiązane ze sobą, przy czym jeden z podmiotów ma w tych powiązaniach pozycję dominującą i podporządkowuje sobie pozostałe. Podległość ta wynikać może...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.07.2011 Znaków /7 502

  praca w formacie txt

Do góry