Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Masaż leczniczy

  Charakterystyka

  Prawda o tym, iż ludzkie ręce potrafią czynić dobro, jest tak stara jak sama ludzkość. Uzdrawiająca moc rąk zakodowana jest głęboko w naszym mózgu. Wystarczy pomyśleć o tym, jak instynktownie reagujemy, gdy boli nas głowa. Podnosimy rozpostarte dłonie do twarzy, czubkami palców...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /3 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozporządzenie

  Charakterystyka

  Rozporządzenie jest jednym z podstawowych aktów normatywnych obok konstytucji, ustawy oraz ratyfikowanej umowy międzynarodowej stanowiących źródło prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, od których różni się mocą prawną, przedmiotem i trybem stanowienia.

  Rozporządzenie może zostać...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.07.2011 Znaków /2 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena składników bilansu

  Charakterystyka

  Jednostka może wyceniać poszczególne składniki bilansu w zasadzie w każdym dowolnym momencie, jednak ma ona obowiązek wycenić je na moment bilansowy. W praktyce jednostki dokonują wyceny w momencie przyjęcia danego składnika do używania oraz na dzień sporządzenia bilansu. I tak:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.07.2011 Znaków /5 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informacyjna teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Teoretyczny rozwój informacyjno-naukowego podejścia do przedsiębiorstwa wynika przede wszystkim z obserwacji, że gospodarka jest koordynowana przez instytucje o bardzo złożonej strukturze informacyjnej, a nie tylko przez prostą strukturę informacji, jaką jest rynkowy system cen.

  Teoria ta...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.07.2011 Znaków /3 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty jakości - ukryta fabryka

  Wydajność czy jakość?

  Zdaniem W. Masinga: "Wydajność i jakość nie stanowią - wbrew powszechnemu przekonaniu - celów wzajemnie się wykluczających. W rzeczywistości wysoka wydajność może być osiągnięta wyłącznie w wyniku procesów wysokiej jakości. Przyczyną pojmowania relacji pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /7 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomiczna wartość dodana

  Charakterystyka

  Jedną z najbardziej popularnych metod pomiaru wartości firmy jest ekonomiczna wartość dodana EVA (Economical Value Added), bazująca na zasadzie osiągnięcia przez firmę stopy zwrotu z całego zainwestowanego kapitału o wartości przewyższającej jego koszt. Obliczenie EVA jest dość...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /2 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrobiznes

  Definicja

  Agrobiznes - definiowany jest jako zestaw aktywności człowieka pośrednio lub bezpośrednio powiązanych z wytwarzaniem produktów żywnościowych, obejmujący działania związane z pozyskiwaniem surowców pierwotnych, ich przetwarzaniem oraz produkcją gotowej żywności.

  Pojęcie "agrobiznes" po...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /2 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność rynku giełdowego

  Efektywność rynku giełdowego

  Efektywność rynku giełdowego - jest to warunek zapewniający aby giełd finansowych były dobrze realizowane. Pojęcie efektywności jest jednym z najważniejszych zagadnień i atrybutów dotyczących każdego segmentu rynku kapitałowego.

  Efektywność rynku giełdowego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /5 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność rynku giełdowego

  Efektywność rynku giełdowego

  Efektywność rynku giełdowego - jest to warunek zapewniający aby giełd finansowych były dobrze realizowane. Pojęcie efektywności jest jednym z najważniejszych zagadnień i atrybutów dotyczących każdego segmentu rynku kapitałowego.

  Efektywność rynku giełdowego...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /5 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komisja Europejska

  Charakterystyka

  Komisja Europejska zwana jest tak od 1993 roku, a działa a podstawie utworzonej od 1967 roku Komisji, zwanej Komisją Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska została utworzona na podstawie Rzymski|Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą podpisanego w Rzymie 5 maja 1957...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /3 578

  praca w formacie txt

Do góry