Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Dyskryminacja

  Definicja

  Dyskryminacja to długotrwałe działanie stosowane względem grup społecznych, osób, organizacji itp, polegające na odmiennym (gorszym) traktowaniu mimo znajdowania się w podobnej (takiej samej) sytuacji. Może być efektem wykorzystywania dominującej pozycji jednej ze stron, lub niechęcią...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.02.2012 Znaków /2 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faktoring

  Charakterystyka

  Narzędzie służące do zmniejszenia ryzyka transakcyjnego, upowszechnione w Stanach Zjednoczonych,  potem dotarło do Europy. Usługa obejmuje zakup krótkoterminowych wierzytelności nieprzeterminowanych z tytułu dostaw towarów lub usług przez firmę faktoringową lub bank, na podstawie kopii...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.02.2012 Znaków /2 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrypt dłużny

  Charakterystyka

  Skrypt dłużny - określany również jako dowód długu, to dokument opatrony podpisem osoby zaciągającej dług stwierdzający istnienie zobowiązania na określoną kwotę.Dokument ten powinien być w całości sporządzony odręcznie przez składającego podpis lub też zawierać notę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.02.2012 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mnożnik turystyczny

  Wprowadzenie

  Turystyka, jako źródło przepływu pieniędzy w regionach turystycznych stanowi również zjawisko ekonomiczne. Podróżujący turyści kształtują wielkość i strukturę popytu, jako konsumenci różnorodnych dóbr i usług, są źródłem dochodu narodowego, powodują zwiększenie wpływów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.02.2012 Znaków /3 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeczowy majątek obrotowy

  Charakterystyka

  Rzeczowy majątek obrotowy jest częścią majątku obrotowego, czyli takiego, którego zasoby są zużywane w okresie do 1 roku lub w jednym cyklu gospodarczym. Rzeczowy majątek obrotowy można podzielić na dwie grupy:

  zakupiony u zewnętrznego kontrahenta - materiały i towary, wytworzone...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.02.2012 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kognitywna teoria przedsiębiorstwa

  Ogólna charakterystyka

  Autorem kognitywnej teorii przedsiębiorstwa jest H.Simon. Według tej teorii przedsiębiorstwo jest organizacją tworzoną przez ludzkie decyzje, uwarunkowane zdolnościami poznawczymi oraz decyzyjnymi człowieka. Przedsiębiorstwo jako organizacja kreowana przez człowieka nie jest w...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012 Znaków /1 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźniki iloczynu skalarnego

  Opis

  Wskaźniki iloczynu skalarnego są wykorzystywane do oceny syntetycznej firmy, a określają stopień osiągnięcia parametrów wzorcowych (normatywnych lub postulatywnych). Występują one w postaci zwykłej (A1) i ważonej (A2), a należą do przedziału obustronnie domkniętego od 0 do 1. Należy zwrócić...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość projektowana

  Definicja

  Jakość produktu z reguły składa się z jakości projektowanej i jakości wykonania. W tym opracowaniu przyjmuje się założenie, że producent stosując system zarządzania jakością ISO 9001 oraz zasady przez jakość|TQM, wytwarza produkty o jakości wykonania odpowiadającej jakości...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012 Znaków /12 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mnożnik kreacji pieniądza

  Definicja

  Mnożnik kreacji pieniądza jest wartością makroekonomii pokazująca zmianę podaży pieniądza wraz ze zmianą bazy monetarnej.

  Charakterystyka

  Mnożnik kreacji pieniądza jest wartością zmienną zależną od współczynnika rezerw banków komercyjnych oraz preferencji ludności odnośnie form...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012 Znaków /2 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrument płatniczy

  Charakterystyka

  Jest to instrument materialny, inny niż prawny środek płatniczy (taki jak banknoty lub monety). Daje on możliwość, poprzez swój swoisty charakter, samodzielnie lub w połączeniu z innym instrumentem płatniczym, swojemu właścicielowi lub użytkownikowi dokonywanie przekazania pieniędzy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012 Znaków /3 192

  praca w formacie txt

Do góry