Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Teoria lokalizacji

  Charakterystyka

  Teoria lokalizacji jest jednym z mikroekonomicznych ujęć handlu zagranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

  Do powstania i rozwoju teorii lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych najbardziej przyczynili się uczeni: J. H. Dunning, A.M. Rugman...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011 Znaków /3 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura budżetowania

  Charakterystyka

  Proces budżetowania: proces w trakcie którego dokonuje się rozpisania nadrzędnych planów przedsiębiorstwa między ośrodki odpowiedzialności, obejmujący również swym zasięgiem kontrolę budżetową G, Controlling przedsiębiorstw..., s.139. Budżetowanie jest jednym z najbardziej znanych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011 Znaków /1 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek prawny

  Charakterystyka

  Stosunek prawny to rodzaj zależności i powiązań wyznaczonych w normę prawną pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami prawa. Jest jednym z rodzajów stosunków społecznych, czyli takich relacji między przynajmniej dwoma osobami,w których zachowania jednaj strony (działanie lub zaniechanie)...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011 Znaków /7 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Nadzorcza

  Charakterystyka rady nadzorczej

  Rada nadzorcza jest wybierana przez walne zgromadzenie, składa się ona przynajmniej z pięciu członków.

  Obowiązkiem rady nadzorczej jest wykonywanie stałego nadzoru obowiązków spółkach akcyjnych, spółkach z o. o., spółdzielniach. Tryb powoływania Rady nadzorczej ustala...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /4 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tablica decyzyjna

  Charakterystyka

  Tablice decyzyjne stanowią, jedną z podstawowych technik stosowanych w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Dzięki tablicom decyzyjnym można w zwięzły sposób określić, przy spełnieniu z góry określonych warunków, jakie czynności należy podjąć. Tablica decyzyjna jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /1 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwestycje

  Charakterystyka

  Inwestycje to aktywa finansowe, nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Do inwestycji zalicza się także aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /6 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie podatkami

  Charakterystyka

  Ciągłe zmiany w polskim prawie podatkowym powodują określone zachowania podatników. Podatnicy mają dwie możliwości albo biernie przyjmować nowe rozwiązania podatkowe narzucone przez ustawodawcę, nie próbując w żaden sposób wpływać na swoją sytuację podatkową albo aktywnie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /2 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie posagowe

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie posagowe określane również jako "ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci" zostało wskazane w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej jako nazwa drugiej grupy ubezpieczeń działu I.

  Cele ubezpieczenia

  Głównym celem ubezpieczenia jest zabezpieczenie dla dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasywa

  Charakterystyka

  W rachunkowości przez pojęcie bilansu rozumie się wartościowe zestawienie składników majątku (aktywów) i źródeł ich finansowania (pochodzenia), czyli pasywów, sporządzone na określony dzień i w określonej formie (układzie). Winiarska, 2001

  Struktura bilansu

  PASYWA

  A. własny

  ...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /5 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księga jakości

  Księga jakości jest drugim co do ważności dokumentem systemu zarządzania jakością. W języku angielskim nazywana jest quality manual, co możnaby przetłumaczyć jako podręcznik jakości.

  Takie tłumaczenie najlepiej pokazuje zastosowanie dokumentu. Istnieją trzy podejścia do pisania księgi jakości:...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /5 467

  praca w formacie txt

Do góry