Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Gwarancja

  Definicja

  Gwarancja (od 1996 r. gwarancja jakości) to pisemne zobowiązanie gwaranta do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy. Gwarancja jakości chroni konsumenta tylko wtedy, gdy gwarant tej ochrony udzielił - wszystkie uprawnienia i tryb ich realizacji określa karta gwarancyjna...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.08.2011 Znaków /5 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał obrotowy

  Charakterystyka

  Jeżeli od wartości majątku obrotowego przedsiębiorstwa (Do majątku obrotowego przedsiębiorstwa zaliczamy jego bieżące aktywa, czyli zasoby pieniężne w postaci gotówki i depozytów na rachunkach bankowych, lokaty w papierach wartościowych, zasoby oraz należności.) odejmiemy jego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.08.2011 Znaków /2 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dom maklerski

  Charakterystyka

  Dom maklerski jest to przedsiębiorstwo prowadzące działalność maklerską, która polega na między innymi: oferowaniu papierów wartościowych na rynku pierwotnym, przeprowadzaniu transakcji kupna sprzedaży papierów wartościowych na cudzy rachunek (tzn. na zlecenie inwestorów) oraz usługi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.08.2011 Znaków /2 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masaż relaksacyjny

  Charakterystyka

  Fenomen, jakim jest ludzki dotyk sprawia, iż masaż wykorzystujemy jako jedną z metod: terapeutycznych, kosmetycznych oraz relaksacyjnych. Masaż w pełnym spektrum powoduje zarówno reakcje fizyczne (bezpośrednie) na poziomie ciała, oraz (pośrednie) psychiczne lub mentalne a także...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.08.2011 Znaków /7 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt

  Charakterystyka

  Kredyt jest stosunkiem ekonomicznym między kredytodawcą a kredytobiorcą. Operacja udzielenia kredytu polega na postawieniu przez kredytodawcę do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych na określony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.08.2011 Znaków /2 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prowizja od sprzedaży

  Charakterystyka

  Prowizja od sprzedaży to jeden ze sposobów wynagradzania pracowników. Jest to udział pracownika w korzyściach jakie jego praca przynosi. Zależy bowiem ona od ceny dóbr, usług jakie uda mu się sprzedać. Zalicza się ją do składników ruchomych płac. Wyraża ją przejrzystość prostota i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.08.2011 Znaków /3 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GPL

  Charakterystyka

  GPL (General Public License)

  Zasady dystrybucji oprogramowania komputerowego. Założeniem systemów opartych na licencji GPL jest swoboda modyfikowania i rozpowszechniania oprogramowania. Twórcą pojęcia jest Richard M. Stallman, który w 1984 roku rozpoczął walkę o prawa użytkowników...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.08.2011 Znaków /1 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja ISO 9001:2000

  Ten artykuł ma charakter wprowadzający. Wiele szczegółów dotyczących wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania znajdziesz w jakością|kategorii zarządzanie jakością

  W roku 2008 pojawiła się nowelizacja normy IS0 9001:2008. Wnosi ona jednak tylko kosmetyczne zmiany.

  Wprowadzenie

  Ta wersja normy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.08.2011 Znaków /19 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controlling kosztów jakości

  Potrzeba controllingu w zakresie kosztów jakości

  <googlegfac</google

  Wdrażanie nowego systemu zarządzania i zapewnienia jakości powinno przedsiębiorstwo rozpocząć od wprowadzenia (Koszty... 1996, s.78-9):

  pełnej ewidencji i kosztów jakości|analizy kosztów jakości, pełnego lub ograniczonego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.08.2011 Znaków /7 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitalizm

  Cechy systemu

  Na przełomie XVIII i XIX wieku, w wyniku przemian społecznych w zachodniej Europie i Stanach Zjednoczonych ukształtował się system kapitalistyczny. Cechami tego systemu były:

  środki produkcji( ziemia, bogactwa naturalne, zakłady produkcji, banki...) są własnością prywatną, chronioną...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.08.2011 Znaków /3 010

  praca w formacie txt

Do góry