Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Trust

  Charakterystyka

  Trust - jest to forma porozumienia monopolistycznego powstała w drodze połączenia samodzielnie istniejących dotychczasowo firm (fuzja) lub w drodze przejęcia jednego przedsiębiorstwa przez drugie, np. poprzez wykup jego akcji. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład tej formy instytucjonalnej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunkowość trójwymiarowa

  Definicja

  Rachunkowość trójwymiarowa (ang. triple-entry bookkeeping) - pojęcie ukute przez amerykańskiego naukowca japońskiego pochodzenia o nazwisku Yuji Ijiri. Teorię rachunkowości trójwymiarowej opublikowal po raz pierwszy w 1986 roku w pracy pod tytułem A Framework for Triple-Entry...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /5 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czek

  Charakterystyka

  Czek jest dokumentem w którym wystawca poleca bankowi wypłacenie określonej sumy pieniężnej okazicielowi przez wystawcę banku (z rachunku wystawcy).

  Treść, formę oraz obrót czekowy określają w Polsce przepisy prawa czekowego z 1936 r., zawarte w ustawie z dn. 28 kwietnia 1036...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /5 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emisja pieniądza

  Emisja pieniądza

  Emisja pieniądza to wprowadzanie (lub wycofywanie) do obiegu pieniądza gotówkowego lub bezgotówkowego dokonywane głównie przez banki centralne i komercyjne.

  Emisja pieniądza przez bank centralny

  Bank centralny emituje zarówno bilety jak i bilon. O ile przyjęcia biletów jako...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /6 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emisja pieniądza

  Emisja pieniądza

  Emisja pieniądza to wprowadzanie (lub wycofywanie) do obiegu pieniądza gotówkowego lub bezgotówkowego dokonywane głównie przez banki centralne i komercyjne.

  Emisja pieniądza przez bank centralny

  Bank centralny emituje zarówno bilety jak i bilon. O ile przyjęcia biletów jako...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /6 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System finansowy gospodarki

  Definicja

  System finansowy to niezwykle skomplikowany mechanizm i co za tym idzie, jego zdefiniowanie nie jest zadaniem łatwym. Według Z. Polańskiego system finansowy to mechanizm, dzięki któremu świadczone są usługi, pozwalające na krążenie siły nabywczej w gospodarce. Zdecydowanie bardziej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.08.2011 Znaków /3 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System finansowy gospodarki

  Definicja

  System finansowy to niezwykle skomplikowany mechanizm i co za tym idzie, jego zdefiniowanie nie jest zadaniem łatwym. Według Z. Polańskiego system finansowy to mechanizm, dzięki któremu świadczone są usługi, pozwalające na krążenie siły nabywczej w gospodarce. Zdecydowanie bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.08.2011 Znaków /3 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substytucja importu

  Charakterystyka

  Substytucja importu jest najważniejszą strategią protekcjonizmu występującego w wymianie międzynarodowej.

  Substytucja importu jest celowym działaniem, które ma na celu przeniesienie pewnej części dóbr oraz usług importowanych na rzecz eksportu.

  Występuje to poprzez zastąpienie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.08.2011 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substytucja importu

  Charakterystyka

  Substytucja importu jest najważniejszą strategią protekcjonizmu występującego w wymianie międzynarodowej.

  Substytucja importu jest celowym działaniem, które ma na celu przeniesienie pewnej części dóbr oraz usług importowanych na rzecz eksportu.

  Występuje to poprzez zastąpienie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.08.2011 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deflacja

  Charakterystyka

  Deflacja to "spadek ogólnego poziomu cen." (Samuelson P. A., Nordhaus W. D., 2004, s.578) Oznacza to, że inflacji jest ujemna.

  Ostatni spadek cen konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych miał miejsce w 1955 roku. Pod koniec XX wieku deflacja nie występowała zbyt często. Jeżeli obserwuje się...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.08.2011 Znaków /1 133

  praca w formacie txt

Do góry