Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Teoria praw własności

  Definicja

  Teoria praw własności koncentruje się na prawach własności podmiotów wnoszących czynniki wytwórcze do gospodarki i im nadaje najważniejsze znaczenie w określaniu roli przedsiębiorstwa. Prawa własności są narzędziem, które pozwala planować działania i rozwijać przedsiębiorstwo. Ich...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /2 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza dyskryminacji

  Charakterystyka

  Analiza dyskryminacji jest metodą oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej, wykorzystywaną zarówno we własnej firmie, jak i w celach porównawczych pomiędzy przedsiębiorstwami. Ma ona duże znaczenie przy wyborze partnerów do współpracy - dostawców i usługodawców, jest także stosowana...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /3 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAROC

  Definicja

  RAROC to inaczej model skorygowanej o ryzyko rentowności kapitału. Służy do oceny zyskowności różnych obszarów działań, w tym także działalności pożyczkowej. Pojęcie to zostało wprowadzone w latach 70 przez Bankers Trust. Zasadniczą różnicą między RAROC a tradycyjnymi miarami...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /2 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje giełd finansowych

  Funkcje giełd finansowych

  W wolnorynkowej gospodarce, rozwinięte, efektywne giełdy spełniają wiele istotnych, makroekonomicznych funkcji:

  funkcja alokacyjna, funkcja wartościująca, funkcja kontrolna. Funkcja alokacyjna

  Rynek kapitałowy, a w tym giełda, zapewnia efektywny transfer wolnych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /12 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura bilansu

  Charakterystyka

  Bilans przedsiębiorstwa obrazuje stan i strukturę posiadanych przez przedsiębiorstwo aktywów (majątku), oraz wskazuje na źródła ich finansowania - pasywa.

  Bilans w odróżnieniu od rachunku zysków i strat ma charakter statyczny - odzwierciedla stan majątku na dany moment i jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /5 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rejestracja działalności gospodarczej

  Definicja

  Rejestracja działalności gospodarczej to procedura prawna umożliwiająca rozpoczęcie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza jest prowadzona na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a dodatkowo w wyznaczonych przepisami dziedzinach po uzyskaniu koncesji, albo wpisu do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /4 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duopol Cournot

  Charakterystyka

  Duopol Cournot to sytuacja gdzie na rynku działa dwóch oligopolistów, którzy jednocześnie ustalają ilości wytwarzanego produktu w celu maksymalizacji swoich zysków. Ponadto, produkują oni takie same dobra, co do których nabywcy nie posiadają preferencji. Obie firmy przed podjęciem...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał zapasowy

  Charakterystyka

  Zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości kapitał zapasowy jest elementem składowym kapitału (funduszu) własnego w przypadku jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Natomiast zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /4 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo zastawu

  Prawo zastawu

  Prawo zastawu jest to ograniczone prawo rzeczowe, które może zostać ustanowione na rzeczach ruchomych w celu zabezpieczenia wierzytelności. Jest to jedna z form zabezpieczeń rzeczowych. Prawo zastawu jest prawem akcesoryjnym, czyli prawem zależnym od wierzytelności, którą zabezpiecza - nie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.08.2011 Znaków /2 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarowanie zasobami

  Charakterystyka

  Gospodarowanie zasobami - proces polegający na alokacji dyspozycyjnych zasobów między różnorakie zastosowania do ekonomii, 2001, s.50. Inaczej działalność gospodarcza ludzi, odbywająca się ciągle, ze względu na odnawialność i rozwój ludzkich potrzeb. Ze względu na fakt, iż...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.08.2011 Znaków /1 907

  praca w formacie txt

Do góry