Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Listy zastawne

  Charakterystyka

  Listy zastawne są papierami wartościowymi enitowanymi przez banki hipoteczne w celu refinansowania ich działalności. Podobnie jak inne papiery wartościowe mogą być imienne lub na okaziciela.

  Dzieli się je na dwie zasadnicze grupy:

  hipoteczne listy zastawne publiczne listy zastawne

  Za...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.08.2011 Znaków /2 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła powstawania stosunku pracy

  Wstęp

  Polskie prawo pracy przewiduje inne niż umowę o pracę, podstawy powstania stosunku pracy. Przewidziane są one dla ściśle określonej grupy osób - liczebnie niewielkiej. Są to:

  powołanie, mianowanie, wybór.

  Powołanie

  Zgodnie z przepisami prawa zatrudnianie pracowników może następować na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.08.2011 Znaków /3 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Embargo

  Charakterystyka

  ''

  Embargo-wydany przez rząd państwowy zakaz przywozu lub wywozu niektórych lub wszystkich towarów do albo z określonego państwa. Historycznie stosowano w czasach wojny, stosuje się też w celach politycznych, ekonomicznych, sanitarnych. Zakaz może obejmować wyjazd własnych obywateli i...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.08.2011 Znaków /2 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank uniwersalny

  Charakterystyka

  Banki uniwersalne prowadzą całą gamę usług komercyjnych, inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych.

  Głównymi usługami banku uniwersalnego jest finansowe, handel finansowe|instrumentami finansowymi, emisja nowych wartościowe|papierów wartościowych, prowadzenie działalności maklerskiej, a...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więź

  Charakterystyka

  Więź - relacja, wzajemne oddziaływanie międzyosobowe i międzygrupowe w obrębie zbiorowości. Relacje te podtrzymywane są przez siły i oddziaływania.

  Celem zawierania więzi są:

  podtrzymywanie przyjacielskich związków z ludźmi podnoszenie własnej samooceny otrzymanie wsparcia...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /2 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja systemów jakości

  Uwaga! Rozwinięcie i uzupełnienie tego artykułu znajdziesz w: normalizacji systemów jakości, normalizacja oraz systemów jakości.

  Do XIX wieku

  Pojęcie jakości ewoluowało przez wieki. W XVIII wieku przed naszą erą Hammurabi, twórca pierwszego zapisanego kodeksu praw, zawarł w nim wskazówki dotyczące...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /11 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depozyt bankowy

  Charakterystyka

  Depozyt bankowy są to środki finansowe jakie powierza inwestor(zwany depozytariuszem) bankowi na pewien okres czasu. Innym słowem depozyt bankowy oznacza zaciągnięcie długu przez bank u depozytariusza.

  Dla banku depozyt jest zobowiązaniem, na mocy którego bank po określonym w umowie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /2 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biuro Informacji Kredytowej

  Definicja

  Biuro Informacji Kredytowej SA to instytucja, która tworzy bazy danych zawierające informacje o zobowiązaniach kredytowych klientów oraz udostępnia je w postaci raportów. Biuro Informacji Kredytowej prowadzi swoją działalność w opraciu o przepisy Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpień...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /4 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiperinflacja

  Charakterystyka

  "Hiperinflacją nazywamy zjawisko polegające na utrzymywaniu się bardzo wysokiej stopy inflacji" (D.Begg, 1997, s.258).

  Różni naukowcy uznają różne granice dolne stopy inflacji, przy której mówimy o hiperinflacji. Zazwyczaj uznaje się, iż hiperinflacja następuje przy stopie inflacji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /2 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zysk nadzwyczajny

  Charakterystyka

  Przedsiębiorstwa są motywowane poprzez uzyskiwanie maksymalizacji zysku. Zyski są dochodami, różnicą miedzy całkowitą sprzedażą a całkowitym kosztem. ( P. Samuelson, WilliamD. Nordhaus, 1995, s.187).

  Zysk nadzwyczajny jest to zysk przekraczający dochód, który właściciel...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /1 184

  praca w formacie txt

Do góry