Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Realny kurs walutowy

  Realny kurs walutowy

  Jest to koszt dóbr zagranicznych wyrażony w dobrach krajowych, określony jako nominalny walutowy uwzględniający ceny krajowe i zagraniczne. Innym słowy miara kursu skorygowanego tak, aby uwzględnić różnice poziomów cen pomiędzy krajem a zagranicą (R.Hall, J.Taylor 1997...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /6 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reklama biura podróży

  Charakterystyka

  Ważną rolę reklama odgrywa w turystyce. Branża ta jest wymagająca i nie zadowala się byle czym. Promocja turystyki często prowadzona jest na masową skalę dlatego też korzysta z wielu form reklamy:

  audiowizualna- najbardziej rozpowszechniona posiada największą grupę odbiorców. Do tej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /3 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikroekonomia

  Charakterystyka

  Mikroekonomia - część ekonomii zajmująca się analizą wkładu konsumentów oraz przedsiębiorstw w gospodarkę danego kraju. Analiza mikroekonomiczna zajmuje się szczegółowym badaniem indywidualnych decyzji dotyczących pojedynczych towarów. Wyjaśnia zjawiska i procesy gospodarcze z punktu...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.08.2011 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa referencyjna

  Charakterystyka

  Stopa referencyjna (repo, interwencyjna) - wyznacza minimalną rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez NBP, sprzedawanych w ramach otwartego rynku|operacji otwartego rynku na rynku międzybankowym.

  Operacje te polegają na zakupie bądź sprzedaży przez bank centralny krótkoterminowych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.08.2011 Znaków /1 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcja gotówkowa

  Charakterystyka

  Akcja gotówkowa- jest to akcja, mająca pokrycie w formie pieniężnej. W przypadku akcji gotówkowej wkład może być wnoszony na raty jednak rata nie może być niższa niż jedna czwarta wartości nominalnej. Natomiast do momentu, aż nie nastąpi pełne pokrycie akcji pozostaje ona imienną i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.08.2011 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subsydia

  Charakterystyka

  Subsydia (subwencje, dotacje) - jest to bezzwrotna pomoc udzielana beneficjentowi przez państwo celem wsparcia określonej działalności. Beneficjentem mogą być zarówno podmioty posiadające, jak i nie posiadające osobowości prawnej, w tym instytucje państwowe, podmioty gospodarcze...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.08.2011 Znaków /2 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agregat M3

  Charakterystyka

  Agregat M3 jest uważany za najlepszą miarę pieniądza krajowego w szerokim ujęciu.

  Obejmuje dodatkowo aktywa mniej płynne finansowe o dłuższych terminach zapadalności niż te zaliczane do M2|agregatu M2.

  Od marca 2003 roku agregat M3 jest uznawany przez Bank Polski|NBP za główną...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.08.2011 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynalazek

  Charakterystyka

  Wynalazek to "odkrycie nowej, bardziej zaawansowanej wiedzy", które (D. Begg, s.555) powstaje dzięki wiedzy posiadanej i rozwijanej przez pokolenia. To "stworzenie nowego produktu lub odkrycie nowej techniki produkcji."( W. Nordhaus, P. Samuelson 2004, s. 641)

  Ochrona wynalazków

  Ustawa Prawo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.08.2011 Znaków /4 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość pracy

  Kotarbiński|T. Kotarbiński stwierdził, że praca jest pojęciem wieloznacznym i nie istnieje jedno rozumienie pracy. Zdefiniował on to pojęcie jako działanie lub zespół działań, do których wykonywania ktoś jest zobowiązany (T. Kotarbiński 1965, s. 90). K. Marks natomiast wskazuje, że praca powinna...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.08.2011 Znaków /8 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kasa oszczędnościowa

  Charakterystyka

  Kasa oszczędnościowa - tzw. instytucja parabankowa, tzn. oferująca usługi podobne do usług bankowych jednak niepodlegająca przepisom prawa bankowego. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe to organizacje non-profit działające na podstawie ustawy o SKOK i prawa bankowego.

  SKOK-i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.08.2011 Znaków /2 273

  praca w formacie txt

Do góry