Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Obywatel

  Definicja

  Obywatel - osoba fizyczna przebywająca na terytorium konkretnego państwa związana z nim trwałym węzłem prawnym. Posiadanie określonego obywatelstwa przesądza o zakresie praw i obowiązków jednostki (osoby fizycznej) wobec państwa i odwrotnie. Według konstytucji do obowiązków obywatelskich...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /2 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo

  Istota pojęcia

  Prawo jest pojęciem wieloznacznym. Są prawa przyrody, Orawa rozwoju społecznego, prawa ekonomiczne, prawo cywilne i przysługujące pracownikom prawo do urlopu.

  Trzeba odróżnić prawo w znaczeniu przedmiotowym (prawo przedmiotowe) od prawa w znaczeniu podmiotowym (prawa podmiotowego). Prawo w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /3 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie sądowe

  Charakterystyka

  Postępowanie sądowe - jest to ogólna nazwa dla wszystkich rodzajów postępowań w sprawach rozpoznawanych i rozstrzyganych przez sądy.

  Wyróżniamy następujące postępowania sądowe: Postępowanie sądowoadministracyjne Postępowanie cywilne Postępowanie karne Postępowanie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /2 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwiedzający, turysta, wycieczkowicz

  Odwiedzający

  zgodnie z definicją rzymska (podjętą przez PNZ w1963 roku), to każda osoba, która przebywa w odwiedzanym kraju(nie dłużej niż 12 miesięcy) niezależnie od powodów odwiedzin, z wyjątkiem dotyczących zatrudnienia w tym kraju. Według tej definicji wszystkich odwiedzających podzielono na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość dla akcjonaruszy

  Definicja

  Shareholder Value Added (SVA) jest miernikiem efektywności zgodnym z value based management który oddaje wartość spółki dla akcjonariuszy w stosunku do średniej ważonej kosztu zainwestowanego kapitału (WACC). Miara ta stała się popularna w latach 80', głównie dzięki Jackowi Welch, byłemu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /5 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pośrednictwo finansowe

  Charakterystyka

  Pośrednictwo finansowe - usługi pośrednictwa finansowego są to usługi polegające na pośrednictwie pieniężnym w zakresie gromadzenia zasobów pieniężnych, papierów wartościowych i ich redystrybucji.

  Pośrednik finansowy to podmiot gospodarczy specjalizujący się w kupowaniu i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /2 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kemping

  Charakterystyka

  Kempingi to obiekty strzeżone lub nie, umożliwiające nocleg w namiotach, przyczepach kempingowych i samochodach kempingowych, domkach turystycznych lub innych obiektach stałych. Dobrze wyposażone kempingi posiadają zazwyczaj:

  stoły toalety i umywalnie, prysznice wyznaczone miejsca do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interreg

  Charakterystyka

  INTERREG jest to wspólnotowa inicjatywa uruchomiona przez Komisję Europejską podlegająca pod Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej (Regional Policy Directorate General).

  INTERREG I realizowano w latach 1991-1993.

  Program stworzono w konsekwencji rozpoznania stosunkowo niekorzystnej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /3 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komitet Regionów

  Charakterystyka

  Komitetem Regionów- został utworzony na mocy postanowień Traktatu z Maastricht i zebrał się po raz pierwszy w marcu 1994 r.. Zadaniem Komitetu Regionów jest wydawanie opinii o sprawach projektowanych aktów prawnych Wspólnoty Europejskiej, które prawdopodobnie będą miały wpływ na różne...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /2 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Realny kurs walutowy

  Realny kurs walutowy

  Jest to koszt dóbr zagranicznych wyrażony w dobrach krajowych, określony jako nominalny walutowy uwzględniający ceny krajowe i zagraniczne. Innym słowy miara kursu skorygowanego tak, aby uwzględnić różnice poziomów cen pomiędzy krajem a zagranicą (R.Hall, J.Taylor 1997...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /6 372

  praca w formacie txt

Do góry