Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Traktat Konstytucyjny

  Charakterystyka

  Zwany również 'Traktatem ustanawiającym Konstytucję dla Europy, to wielostronna umowa międzynarodowa, która weryfikowana jest przez przepisy prawa międzynarodowego. Zainteresowane strony, czyli państwa członkowskie Unii Europejskiej określają treść Traktatu konstytucyjnego oraz muszą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /2 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIRR

  Charakterystyka

  MIRR (ang. Modified Internal Rate of Return) - czyli zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu, to dynamiczna metoda oceny efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych, a także wskaźnik finansowy, wyznaczony w oparciu o tę metodę. Uwzględnia ona zmiany wartości pieniądza w czasie i jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /2 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Certyfikat depozytowy

  Charakterystyka

  Certyfikaty depozytowe - są to papiery wartościowe emitowane przez banki w celu pozyskania pieniądza. Certyfikat depozytowy jest dokumentem lub zapisem potwierdzającym przyjęcie środków przez bank. Takie zaświadczenie określa miejsce zdeponowania środków, nazwę banku oraz czas...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /4 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt postulowany

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów obejmuje ogół czynności zmierzających do ustalenia kosztów potrzebnych do kontroli gospodarności. Rachunek kosztów powinien umożliwić oszczędne gospodarowanie polegające na uzyskaniu jak najniższych kosztów. W ramach rachunku kosztów mogą być zastosowane różne...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /3 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny

  Charakterystyka

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja odpowiedzialna za zarządzanie systemem gwarantowania depozytów w Polsce. Jest to instytucja, która gwarantuje zwrot depozytów zgromadzonych w bankach krajowych w przypadku ogłoszenia ich upadłości.

  Środki pieniężne gromadzone w bankach w Polsce...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /4 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynkowa wartość dodana

  Charakterystyka

  Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa rodzi potrzebę zastosowania dodatkowych mierników oceny wyników działania przedsiębiorstwa. Tradycyjne wskaźniki finansowe oparte na danych księgowych nie uwzględniają wszystkich czynników, mających wpływ na wartość firmy. Miernikami wzrostu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.02.2012 Znaków /4 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Długi okres

  Charakterystyka

  Długi okres to czas wystarczająco długi do tego, aby zmieniać nakłady wszystkich czynników. Wystarczająco długi, aby przedsiębiorstwo zbudowało drugą fabrykę czy zainstalowało nowe maszyny (Begg D., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003, s.192). Długi okres to czas niezbędny do pełnego...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.02.2012 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura zatrudnienia

  Charakterystyka

  Struktura zatrudnienia określa w ujęciu ;

  makroekonomicznym- podział ludności według zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki i zależy od stopnia rozwoju gospodarczego kraju mikroekonomicznym- podział zatrudnienia w danym zakładzie pracy np. pod względem posiadanego...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.02.2012 Znaków /2 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura zatrudnienia

  Charakterystyka

  Struktura zatrudnienia określa w ujęciu ;

  makroekonomicznym- podział ludności według zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki i zależy od stopnia rozwoju gospodarczego kraju mikroekonomicznym- podział zatrudnienia w danym zakładzie pracy np. pod względem posiadanego...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.02.2012 Znaków /2 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskryminacja

  Definicja

  Dyskryminacja to długotrwałe działanie stosowane względem grup społecznych, osób, organizacji itp, polegające na odmiennym (gorszym) traktowaniu mimo znajdowania się w podobnej (takiej samej) sytuacji. Może być efektem wykorzystywania dominującej pozycji jednej ze stron, lub niechęcią...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.02.2012 Znaków /2 302

  praca w formacie txt

Do góry