Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Behawioralna teoria przedsiębiorstwa

  Definicja

  Teoria behawioralna wskazuje na złożony proces alokacji zasobów wewnątrz firmy. Najszersze znaczenie tej teorii zostało przedstawione w klasycznej pracy autorstwa R.H. Cyerta oraz J.G. Marcha, zgodnie z których opinią, głównym założeniem jest separacja własności i kontroli.

  Teorie...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /2 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innowacyjna teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Podstawą tej teorii są innowacje. Granice instytucjonalne i organizacyjne między przedsiębiorstwem, rynkiem i gospodarstwami domowymi kształtuje maksymalizacja korzyści wprowadzania innowacji.

  Innowacja traktowana jako każda zmiana, która coś ulepsza, daje nową jakość lub pozwala...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /3 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia polityki pienieżnej

  Strategia polityki pieniężnej jest to sposób postępowania banku centralnego prowadzący do osiągnięcia strategicznych celów polityki pieniężnej, za pośrednictwem instrumentów polityki pieniężnej.

  Rodzaje Strategie tradycyjne (triada celów)

  Bank centralny aby osiągnąć cel strategiczny prowadzi...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /5 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia polityki pienieżnej

  Strategia polityki pieniężnej jest to sposób postępowania banku centralnego prowadzący do osiągnięcia strategicznych celów polityki pieniężnej, za pośrednictwem instrumentów polityki pieniężnej.

  Rodzaje Strategie tradycyjne (triada celów)

  Bank centralny aby osiągnąć cel strategiczny prowadzi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /5 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek porównawczy zysku

  Charakterystyka

  Metoda ta wiąże jednocześnie przychody z kosztami ich uzyskania. Jest to narzędzie pomocnicze w procesie podejmowania decyzji, które wykorzystuje kryterium maksymalizacji zysku. Ograniczenie się w praktyce do rachunku kosztów może wywołać błędne decyzje. W rachunku porównawczym zysku...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oligopol

  Rodzaje

  Oligopol czysty - jest to mała liczba przedsiębiorstw (kilka do kilkunastu), które całkowicie dominują w produkcji określonego wyrobu.

  Oligopol ten przedstawia jednorodne produkty (benzynę lub stal itp.). Przedsiębiorstwo nie może wiec ustalić ceny swoich wyrobów na poziomie wyższym od...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.08.2011 Znaków /5 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura narodowa

  Charakterystyka

  Kultura narodowa -warstwa kultury, która jest pewnym zbiorowym zaprogramowaniem umysłu, które tworzy się na skutek wychowania i dorastania w określonym kraju.

  Kultura narodowa wraz ze zbiorową pamięcią jest nośnikiem narodowych tradycji kulturowej.

  Czynnikami, które silnie wpływają...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.08.2011 Znaków /4 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa procentowa

  Charakterystyka

  Stopa procentowa jest to wynagrodzenie przysługujące właścicielowi kapitału za jego użyczenie danemu podmiotowi na określony czas. Analizując to pojęcie od strony dłużnika stopa procentowa jest miarą ceny kapitału- oznacza to że dłużnik pożyczając pewną sumę od kredytodawcy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.08.2011 Znaków /3 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podręcznik:Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Podręcznik zarządzania zasobami ludzkimi

  Wystarczy klikać i czytać kolejne artykuły. Powrót do spisu treści przyciskiem "Powrót" w Twojej przeglądarce. Jeśli się zgubisz idź do strony głównej i wejdź jeszcze raz do podręczników. Jeśli uważasz, że artykuły powinny być w innej kolejności lub...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.08.2011 Znaków /2 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza kosztów jakości

  Definicja i podział

  Analiza kosztów jakości prowadzona przez producenta może mieć charakter analizy operatywnej lub problemowej (Rachunek... 1984, s.28-30).

  Analiza operatywna dostarcza bieżących informacji o podstawowych wielkościach jakości|kosztów jakości w ich wzajemnych powiązaniach w różnych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /4 500

  praca w formacie txt

Do góry