Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Macierz reagowania na ryzyko

  Charakterystyka

  Poszukując metod reagowania na ryzyko, jedną z podstawowych ról, które muszą one spełniać, jest wygenerowanie takiej strategii, której implementacja nie będzie trwała dłużej niż sam projekt. Rozwiązanie tego problemu może stanowić macierz reagowania na ryzyko, która umożliwia...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.08.2011 Znaków /2 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko podatkowe

  Charakterystyka

  Ryzyko podatkowe jest szczególnym rodzajem ryzyka biznesowego związanego zarówno z występowaniem określonych sankcji jak i nieoptymalnym sterowaniem wydatkami. Istotą tego ryzyka jest brak pewności co do konsekwencji podatkowych zrealizowanych, bieżących lub przyszłych operacji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.08.2011 Znaków /2 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał

  Charakterystyka

  Kapitał - to zasoby służące pomnażaniu wartości gospodarczych, występujące pod trzema postaciami:Zasobów pieniężnych, środków produkcji oraz zasobów intelektualnych.

  Rodzaje

  Kapitał produkcyjny (majątek produkcyjny) to maszyny, budynki, zapasy surowców i materiałów, które wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.08.2011 Znaków /5 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dotacja

  Charakterystyka

  ''

  Dotacja (ang. grant) to bezpośrednia płatność o charakterze niekomercyjnym, przekazana biorcy (np. gminie, przedsiębiorstwu) przez jednostkę kontraktującą (np. rząd, Unię Europejską) w celu realizacji konkretnego działania.

  Działanie to jest ściśle określone w umowie bądź w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.08.2011 Znaków /2 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola skarbowa

  Charakterystyka

  Kontrola skarbowa jest rodzajem kontroli państwowej. Reguluje ją ustawa z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej. Wykonywana jest przez organy kontroli skarbowej w celu ochrony interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa. Zapewnia ona skuteczność wykonywania zobowiązań podatkowych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.08.2011 Znaków /2 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wejście na rynek zagraniczny

  Charakterystyka

  Gdy firma podejmuje decyzje o wkroczeniu na określony rynek lub rynki zagraniczne, musi wybrać sposób wejścia. Najczęstszy z nich to: eksport, joint venture - bezpośrednie inwestowanie, lub: eksport - licencje - joint venture, filie zajmujące się produkcją i usługami - montaż - produkcja...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.08.2011 Znaków /8 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc społeczna

  Charakterystyka

  Zgodnie z art. 2. 1. Ustawy o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom

  przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.08.2011 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc społeczna

  Charakterystyka

  Zgodnie z art. 2. 1. Ustawy o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom

  przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.08.2011 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monetarna teoria inflacji

  Charakterystyka

  Monetarna teoria inflacji została sformułowana przez monetarystów w oparciu o ilościową teorię pieniądza. Podstawą teorii jest stwierdzenie, że poziom cen zmienia się wprost proporcjonalnie do ilości pieniądza w obiegu, co oznacza że przyczyną inflacji jest pieniądz. W swej teorii...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.08.2011 Znaków /2 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controlling strategiczny

  Charakterystyka

  W ramach controllingu strategicznego podejmuje się decyzje na temat najważniejszych zagadnień związanych z tym co przedsiębiorstwo powinno zrobić aby osiągnąć swe cele. To monitorowanie, analiza i ocena procesów w celu skierowania ich przebiegu we właściwym kierunku .

  Koncepcja...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.08.2011 Znaków /3 504

  praca w formacie txt

Do góry