Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje polityk cenowych

  Charakterystyka

  Polityka cenowa - nakreśla ogólne podstawy do ustalania cen. Polityka cen powinna pozostawać w zgodzie z pozostałymi instrumentami marketingu-mix oraz decyzjami co do rynku docelowego.

  Ustalenie polityki cen wiąże się z celami jakie wyznacza sobie przedsiębiorstwo i które chce przy pomocy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /4 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt zewnętrzny

  Charakterystyka

  Efekt zewnętrzny - występuje, gdy produkcja lub konsumpcja dobra bezpośrednio oddziałuje na przedsiębiorstwo lub konsumentów, którzy nie kupują i nie sprzedają tego dobra oraz kiedy ten wpływ nie znajduje pełnego odzwierciedlenia w cenach rynkowych.

  Są to takie zjawiska jak np...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /7 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypadek przy pracy

  Definicja

  Wszystkie kwestie związane z wypadkiem przy pracy w prawie polskim zostały uregulowane ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673, Nr 241, poz. 2074; z 2003 r. Nr 83, poz. 760)

  W myśl...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /2 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada nadzoru kraju macierzystego

  Charakterystyka

  Zasada nadzoru kraju macierzystego - jest to zasada dopełniająca zasadę jednolitej licencji. Bez jej wprowadzenia, praktyczne stosowanie single licence nie byłoby możliwe. Jest gwarantem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa działalności bankowej, nadzoru oraz właściwego poziomu usług na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /2 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  John Richard Hicks

  Charakterystyka

  Hicks John Richard (ur. 8 kwietnia 1904 w Leamington Spa w Anglii zm. 20 maja 1989 w Blockley), wybitny ekonomista angielski.

  Po studiach w Uniwersytecie Oksfordzkim (1922-1926) wykładał w London School of Economics od 1926 do 1935 r., a potem w Manchester University w okresie 1935-1946, aby...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.08.2011 Znaków /6 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza przyczynowa

  Charakterystyka

  Analiza przyczynowa ustala odpowiednio wyizolowane czynniki (elementy), które uprzednio pociągnęły za sobą określone odchylenia, oraz stopień intensywności ich oddziaływania w określonym czasie i miejscu. Metodę tą można stosować tylko w tym przypadku, gdy między czynnikami a...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /3 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostka uczestnictwa

  Charakterystyka

  Środki finansowe wpłacane do funduszy inwestycyjnych zamieniane są na jednostki uczestnictwa.

  Wynika z tego, iż jednostka uczestnictwa jest prawem majątkowym odzwierciedlającym udział inwestora w majątku funduszu inwestycyjnego. Stąd też aby wycenić wartość swojej inwestycji inwestor...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /2 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda punktacji

  Charakterystyka

  Metoda ta pomaga zakwalifikować oceniany obiekt w umownej skali liczbowej oraz przy zastosowaniu odpowiedniego systemu oceniania. W metodzie tej brane są pod uwagę wartości odpowiednich parametrów podlegających ocenie, a uzyskane wyniki wyznaczone są w odpowiednich skalach: liczb całkowitych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /2 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik B/C

  Charakterystyka

  B/C (Benefits to Costs ratio) - wskaźnik mający służyć efektywnej ewaluacji projektów

  inwestycyjnych.

  Innymi słowy są to zdyskontowane przychody z projektu do zdyskontowanych wydatków.

  Obliczanie

  Wskaźnik należy obliczyć:

  - na podstawie przepływów pieniężnych wyliczonych dla NPV

  -...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /2 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadowolenie klienta

  Charakterystyka

  Zadowolenie klienta - to stan psychiczny, w którym znajdujemy się po użyciu danego produktu. Pojęcie to odnosi się nie tylko do użytkowników finalnych, ale także do osób zaangażowanych w sprzedaż dobra. Konsument może być zadowolony lub niezadowolony z wyboru produktu lub marki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.08.2011 Znaków /3 104

  praca w formacie txt

Do góry