Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Inflacja popytowa

  Charakterystyka

  Inflacja popytowa - określana jest także jako inflacja nabywców, występuje wtedy gdy globalny popyt jest większy od możliwości jego zaspokojenia. Społeczeństwo wówczas konkuruje o ograniczony zasób dostępnych dóbr i usług. Wzrost globalnego popytu jest spowodowany zwiększeniem się...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.08.2011 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krach giełdowy

  Krach giełdowy

  Krach giełdowy - to jest proces w którym nie mogą sobie poradzić instytucje i regulacyjne struktury z nagłym spadkiem indeksów giełdowych, cen notowanych akcji, w skali międzynarodowej, co prowadzi system finansowy do skraju przepaści.

  Objawy krachu giełdowego

  Moment w którym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty pracy

  Definicja

  Koszty pracy stanowią, po kosztach materiałów i energii, najważniejszą pozycję spośród kosztów rodzajowych przedsiębiorstw produkcyjnych (w przedsiębiorstwach usługowych mają zwykle najwyższy udział) wpływając znacząco na konkurencyjność firmy.

  Koszty pracy to wydatki, które ponosi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /4 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia

  Charakterystyka

  Unia jest to umowa pomiędzy państwami, wyróżniamy 3 rodzaje:

  celna, polega na zniesieniu barier celnych miedzy krajami członkowskimi i wprowadzenie jednej wspólnej zewnętrznej taryfy celnej w relacjach miedzy dowolnymi krajami członkowskimi i krajami spoza unii celnej. gospodarcza i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundacja

  Charakterystyka

  Fundacja - forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem.<br

  Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.) nie zawiera...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /2 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór korporacyjny

  Charakterystyka

  Nadzór korporacyjny (ang. Corporate Governance) - system kontroli oraz nadzoru nad korporacją, pełniony przez jej właścicieli oraz pozostałych interesariuszy (pracowników, dostawców, kooperantów.

  Geneza nadzoru korporacyjnego

  Pojęcie nadzoru korporacyjnego jako pierwszy wprowadził Adam...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /3 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użyteczność

  Charakterystyka

  Podstawowe zasady teorii użyteczności sformułował w XIX w. niemiecki ekonomista H. H. Gossen. Zajmował się on badaniem decyzji podejmowanych przez konsumentów. Gossem wprowadził pojęcie użyteczności jako subiektywnej przyjemności, satysfakcji czy zadowolenia wynikającego z konsumowania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /2 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchomy czas pracy

  Charakterystyka

  Przepisy kodeksu pracy nie przewidują systemu tzw. ruchomego czasu pracy. Jest on jednak stosowany w praktyce jako korzystna, zwłaszcza dla pracowników, forma organizacji czasu pracy. Należy przyjąć, że jeżeli zasady stosowania tzw. ruchomego czasu pracy nie naruszają norm ochronnych dla...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /8 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitness

  Charakterystyka

  Sam wyraz "fitness" to połączenie słów "fit" i "ness". "Fit" według słownika angielsko - polskiego to "być w formie". Fitness jak podaje Dorota Olex-Zarychta to "różnorodne rodzaje zorganizowanych zajęć ruchowych posiadający ściśle określone cele oraz swoiste podstawy metodyczne;...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /6 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polisa ubezpieczeniowa

  Charakterystyka

  Polisa ubezpieczeniowa - jeden z podstawowych dokumentów ubezpieczeniowych. Jest to dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej. Tradycyjnie wystawiany jest przez ubezpieczyciela ubezpieczającemu. Istnieje pewien minimalny zbiór danych, które powinny znaleźć się na polisie. Są...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /2 605

  praca w formacie txt

Do góry