Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Upadek Continental Illinois

  Charakterystyka

  Continental Illinois (CI) był największym bankiem, który zbankrutował w czasie amerykańskiego kryzysu lat 80-tych (zajmował siódme miejsce pod względem wielkości aktywów). W jego przypadku po raz pierwszy zastosowano strategię too big to fail.

  Geneza

  W połowie lat 70-tych CI rozpoczął...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.09.2011 Znaków /3 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja jawna

  Charakterystyka

  Inflacja jawna to rodzaj inflacji, która często utożsamiana jest z inflacją cenową w jej klasycznym wydaniu. Występuje w krajach o gospodarce rynkowej, w Polsce również. Wyraża się wzrostem cen, który nie jest hamowany przez państwo. Inflacja jawna wynika z mechanizmu rynkowego, który...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrażliwość na ryzyko

  Charakterystyka

  Wrażliwość na ryzyko jest wyrażana subiektywną decyzją każdego człowieka przy podejmowaniu określonego działania. Istotą zagadnienia jest stosunek danej osoby do zagadnienia ryzyka. W grę wchodzą aspekty psychologiczne, które odzwierciedlają różne podejście do zjawiska:

  awersja do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księga wieczysta

  Charakterystyka

  Księgi wieczyste są urzędowymi, publicznymi rejestrami nieruchomości, prowadzonymi dla ustalenia aktualnego stanu prawnego tych nieruchomości, a więc nieruchomości gruntowych, budynkowych oraz lokalowych.

  Księgi wieczyste zakłada i prowadzi się dla nieruchomości, które nie mają ksiąg...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pranie brudnych pieniędzy

  Charakterystyka

  Proceder "prania pieniędzy" polega na włączeniu do legalnego obrotu pieniędzy, wartościowe|papierów wartościowych lub innych wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa lub uczestnictwa w jego popełnianiu, np. ze sprzedaży narkotyków, nielegalnego hazardu czy prostytucji itp. W...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /3 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenia społeczne

  Definicja

  Ubezpieczenie społeczne wywodzi się z ubezpieczeń gospodarczych i posiada z nim cechy wspólne takie jak: składka, wspólny fundusz, oznaczone ryzyko, szkoda, pokrycie szkody (świadczenie). Ciężar szkody podlega rozłożeniu na wszystkich uczestniczących w tworzeniu funduszu na rzecz pokrycia...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.08.2011 Znaków /4 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jacob Mincer

  Jacob Mincer

  Uważany za ojca współczesnego podejścia do ekonomiki pracy. Prowadził m.in. badania nad wpływem inwestowania w kapitał ludzki a wzrostem wynagrodzenia. Swoje przełomowe odkrycia podsumował w pracy Schooling, Experience and Earnings (1974). Był również jednym z pierwszych ekonomistów...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.08.2011 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reprezentacja

  Reprezentacja

  Reprezentacja- z łacińskiego representatio rozumiany potocznie jako reprezentowanie czyichś interesów przez osobę, grupę osób czy instytucję występującą w czyimś imieniu (J. Tokarski 1970, s 640). Mówiąc o reprezentacji należy przytoczyć termin o węższym znaczeniu - zastępstwo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.08.2011 Znaków /4 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura uczestnictwa

  Charakterystyka

  Kultura, która zachęca konsumentów oraz fanów do aktywnego udziału w procesie tworzenia oraz dystrybucji nowo powstałych treści.

  W latach 90' XX w. często podkreślało się wpływ interaktywnych technologii medialnych, które głównie tworzyły kulturę. Dziś skłania się bardziej do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.08.2011 Znaków /2 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makroekonomia

  Charakterystyka

  Druga, obok mikroekonomii główna gałąź ekonomii. Makroekonomia zajmuje się strukturą, osiągnięciami i zachowaniem gospodarki jako całości. Aby obraz jej działania był przejrzysty upraszcza się analizę poszczególnych elementów.

  Głównym przedmiotem zainteresowań makroekonomii...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.08.2011 Znaków /1 470

  praca w formacie txt

Do góry