Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Koszt ukryty

  Charakterystyka

  Koszt ukryty (implicit cost) to wartość, wydatek jaką właściciel (firma) przeznacza z własnych zasobów np. pieniądze, ziemia, na cele prowadzenia biznesu. Taki koszt musi znaleźć szacunkowe odzwierciedlenie w kosztach całkowitych związanych z prowadzeniem firmy. Kosztem ukrytym są...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.09.2011 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fixing

  1. Fixing - to moment, na który w notowaniach ciągłych wyznaczona jest cena otwarcia, a w notowaniach jednolitych określany jest kurs jednolity. Ceną otwarcia lub kursem jednolitym staje się ostatni znany teoretyczny kurs otwarcia (TKO) z fazy przed otwarciem. Cena otwarcia staje się na danej sesji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.09.2011 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Założenia koncepcji wariantowania

  Charakterystyka

  Projektowanie organizatorskie zajmuje znaczące miejsce w koncepcjach badania organizacji. W skład analizy działań obejmującej proces usprawniania organizacji wchodzą następujące procedury:

  badania nad zadaniem projektowym wariantowanie rozwiązań organizacyjnych czynności zmierzające...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.09.2011 Znaków /11 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw

  Charakterystyka

  Dochodowe podejście do wyceny przedsiębiorstwa generalnie opiera się na powiązaniu wartości przedsiębiorstwa z osiąganymi przez nie dochodami. Istnieje wiele wariantów (w ramach podejścia dochodowego) określania powiązań między dochodami, a wartością przedsiębiorstwa. Jednakże...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.09.2011 Znaków /5 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Slumpflacja

  Slumpflacja to stan gospodarki, w którym załamaniu się procesów gospodarczych, wyrażającemu się spadkiem produkcji i dochodu narodowego w ujęciu bezwzględnym (kryzys), towarzyszy szybki wzrost bezrobocia i wysoki (rosnący) poziom inflacji.

  Slumpflacja bywa uznawana za jeden z rodzajów inflacji. Jest ona...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.09.2011 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces innowacyjny

  Charakterystyka

  Proces innowacyjny - "jest to zjawisko powstawania, dojrzewania i upowszechniania tych idei technicznych, praktycznemu zastosowaniu, których towarzyszą określone skutki ekonomiczno-społeczne. Na tak rozumiany proces innowacyjny składają się wszystkie fazy zmian technologicznych, a więc...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.09.2011 Znaków /3 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada dyrektorów

  Charakterystyka

  Rada dyrektorów - organ wewnętrzny przedsiębiorstwa (obok zarządu i walnego zgromadzenia akcjonariuszy) sprawujący kontrolę i nadzór w korporacjach w anglosaskim modelu nadzoru korporacyjnego (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia) oraz w Japonii.

  Skład rady dyrektorów

  W...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.09.2011 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjometria

  Charakterystyka

  Socjometria- zwana także metodą socjometryczną, jest jednym z kierunków współczesnej socjologii. Służy do pomiaru pozycji poszczególnych jednostek w grupie. Została zapoczątkowana przez amerykańskiego uczonego, lekarza i psychiatrę J.L Moreno w 1934 r. Badania socjometryczne...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.09.2011 Znaków /2 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Venture capital

  Charakterystyka

  Inwestycje typu Venture Capital to inwestycje w dynamiczne podmioty na wczesnym stadium rozwoju poszukujące źródeł finansowania na dalszy rozwój. Podstawową przesłanką inwestycyjną jest tu potencjał wzrostu danego podmiotu w okresie najbliższych lat. Ponadto w przypadku inwestycji typu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.09.2011 Znaków /4 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deponent

  Definicja

  Deponent jest to jednostka składająca depozyt pieniężny lub rzeczowy do banku. Zgodnie z przepisami Ustawy o Bankowym Funduszy Gwarancyjnym deponent to osoba uprawniona do otrzymania środków gwarantowanych przez Fundusz Gwarancyjny w przypadku ogłoszenia przez sąd upadłości banku. Zgodnie z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.09.2011 Znaków /1 867

  praca w formacie txt

Do góry