Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Rynek regulowany

  Charakterystyka

  to działający w sposób stały system obrotu instrumentami finansowymi, które dopuszczone są do tego obrotu. Rynek regulowany powinien udostępnić wszystkim inwestorom finansowym równy i powszechny dostęp do informacji rynkowej w czasie ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych, a...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /3 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faktura elektroniczna

  Charakterystyka

  Nowa ustawa o VAT|podatku VAT, obowiązująca od 1 sierpnia 2004 r., przewidywała możliwość wprowadzenia faktur elektronicznych jednak podstawę do ich wprowadzenia mogło dać dopiero rozporządzenie resortu finansów. Wprowadzenie faktur elektronicznych miało znacznie obniżyć koszty...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.09.2011 Znaków /10 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro wolne

  Charakterystyka

  Dobro wolne – nie jest wytworem pracy ludzkiej, jest ono darem otrzymanym z rąk natury,

  aczkolwiek istota ludzka staje się jej właścicielem i wykorzystuje je w celach wytwarzania produktów i usług. Zatem dobra wolne są podstawową jednostką dla wytwarzania wielu półproduktów i towarów...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.09.2011 Znaków /1 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro wolne

  Charakterystyka

  Dobro wolne – nie jest wytworem pracy ludzkiej, jest ono darem otrzymanym z rąk natury,

  aczkolwiek istota ludzka staje się jej właścicielem i wykorzystuje je w celach wytwarzania produktów i usług. Zatem dobra wolne są podstawową jednostką dla wytwarzania wielu półproduktów i towarów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.09.2011 Znaków /1 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksport bezpośredni

  Charakterystyka

  Eksport bezpośredni: polega na sprzedaży przez producenta własnych wyrobów za granicą bez pośrednika. Wymaga on pewnej znajomości kontraktów handlowych, rynków zbytu i techniki handlu zagranicznego. W miarę jego rozwoju kontakty te zwykle stają się bardziej intensywne, co nie pozostaje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.09.2011 Znaków /3 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Combiterms 2000

  Charakterystyka

  Reguły Combiterms 2000 są uzupełnieniem bardzo powszechnie stosowanych formuł handlowych INCOTERM 2000, ale głównie w kwestii podziału kosztów jakie towarzyszą procesowi transportu z miejsca zakupu do miejsca przeznaczenia.

  Warto zauważyć, iż Combiterems jak sama nazwa wskazuje tyczy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.09.2011 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oferta publiczna

  Charakterystyka

  Oferta publiczna (IPO-Initial Public Offering) jest to pozyskiwanie kapitału na dalszy rozwój poprzez ofertę publiczną akcji to domena spółek dojrzałych, które osiągnęły wielkość krytyczną pozwalającą na dalszy rozwój pod szyldem spółki publicznej. Podstawową przesłanką...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.09.2011 Znaków /2 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredytowe instrumenty pochodne

  Historia

  Kredytowe instrumenty pochodne są stosunkowo młodą grupą derywatów, powstałą pod koniec XX wieku. Jednakże dzięki swojej budowie oraz funkcjom jakie spełniają stały się jedną z najważniejszych innowacji w światowym systemie finansowym. Generalnie derywaty pozwalają na zabezpieczenie się...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.09.2011 Znaków /4 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcje nabywców i konkurentów na zmiany cen

  Charakterystyka

  Reakcja konsumentów lub tez ich brak mówią o znaczeniu cen na kształtowanie się popytu. Popyt jest w dużej mierze determinowany cena, ale jej wszelkie wahania zależą również od zmian zachodzących w popycie.

  Analiza kształtowania się popytu wywołanego zmiana cen dostarcza informacji o...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.09.2011 Znaków /10 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modelowanie parametryczne

  Charakterystyka

  Modelowanie parametryczne jest jedną z metod szacowania kosztów projektu od góry do dołu. Wykorzystuje ono model matematyczny oparty na znanych parametrach czyli rozkład normalny lub inny rozkład teoretyczny, z którym porównywane są empiryczne rozkłady występujące w badanej zbiorowości...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.09.2011 Znaków /1 446

  praca w formacie txt

Do góry