Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Teoria Markowitza

  Teoria Markowitza

  Teorię portfelową opracował ponad 60 lat temu Henry Markowitz. Bazując na założeniu, że rynki kapitałowe są efektywne w sensie informacyjnym, celem inwestorów jest maksymalizowanie stopy zwrotu w odniesieniu do ponoszonego ryzyka inwestycyjnego. Założenie efektywności rynków...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /5 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Weksel

  Charakterystyka

  Weksel - rodzaj papieru wartościowego, o określonej dokładnie przez prawo wekslowe formie, imienny lub na zlecenie, w którym wystawca weksla zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba (trasat) dokona na rzecz odbiorcy weksla (remitenta) zapłaty określonej sumy pieniężnej(weksel...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /3 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochód osobisty

  Charakterystyka

  Dochód osobisty ludności - to wszystkie dochody rzeczywiste, jakie otrzymują domowe|gospodarstwa domowe, powiększone o transferowe otrzymywane od państwa i pomniejszone o podatki płacone państwu.

  Są to dochody jakie gospodarstwa domowe mogą przeznaczyć na konsumpcję lub oszczędności...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /2 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasób

  Charakterystyka

  Zasób reprezentuje poziom danej zmiennej w określonym momencie (nie ma wymiaru czasowego) w odróżnieniu od strumienia, który wyraża zmianę na jednostkę czasu (A. Samuelson 2004, s. 213). Dla ilustracji za zasób można uznać ilość wody w jeziorze w danym momencie, strumieniem nazwiemy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /5 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasób

  Charakterystyka

  Zasób reprezentuje poziom danej zmiennej w określonym momencie (nie ma wymiaru czasowego) w odróżnieniu od strumienia, który wyraża zmianę na jednostkę czasu (A. Samuelson 2004, s. 213). Dla ilustracji za zasób można uznać ilość wody w jeziorze w danym momencie, strumieniem nazwiemy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /5 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasób

  Charakterystyka

  Zasób reprezentuje poziom danej zmiennej w określonym momencie (nie ma wymiaru czasowego) w odróżnieniu od strumienia, który wyraża zmianę na jednostkę czasu (A. Samuelson 2004, s. 213). Dla ilustracji za zasób można uznać ilość wody w jeziorze w danym momencie, strumieniem nazwiemy...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /5 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infrastruktura rekreacyjna

  Charakterystyka

  Infrastruktura i zagospodarowanie turystyczne to przystosowanie terenu dla potrzeb ruchu turystycznego i rekreacyjnego. Ma na celu:

  zapewnianie turystom dojazdu do miejsca przeznaczenia turystyki zapewnienie niezbędnych warunków egzystencji w miejscu realizacji podróży lub na terenie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /3 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  Charakterystyka

  ''

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) to naczelny organ spółki akcyjnej, który stanowi o najważniejszych sprawach dotyczących istnienia i działalności spółki akcyjnej.

  ''

  Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  ''

  Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są określane...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.09.2011 Znaków /3 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa spółki

  Umowa spółki

  Spółka cywilna - jeden z rodzajów umów w polskim prawie cywilnym. W odróżnieniu od spółek kapitałowych spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie stanowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej jak spółki osobowe, lecz jest konstrukcją regulowaną przez...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.09.2011 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustalanie cen zestawów produktów

  Charakterystyka

  Firmy wydłużają i poszerzają linie asortymentowe, aby zaspokoić różne potrzeby i preferencje nabywców oraz wykorzystać różnice w stopniu ich wrażliwości cenowej. Przed polityką cen stoi zatem zadanie ustalenia zestawu cen uwzględniających:

  różnice w kosztach produkcji i sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.09.2011 Znaków /3 297

  praca w formacie txt

Do góry