Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Deflator PNB

  Charakterystyka

  Deflator PNB - jest wskaźnikiem stosowanym podczas przechodzenia z nominalnego Narodowy Brutto|PNB do realnego PNB, ponieważ dzięki niemu uwzględniane są zmiany cen wszystkich dóbr zawierających się w Produkcie Narodowym Brutto.

  Deflator PNB traktowany jest jako rodzaj przelicznika...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.10.2011 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty

  Charakterystyka

  Koszty- to zużycie czynników produkcji, wyrażone w jednostkach pieniężnych .

  Są przeciwnym zjawiskiem do przychodów; ich powstanie powoduje uszczuplenie elementów aktywów , oraz są to niektóre wydatki służące do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

  Koszty prowadzą do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.10.2011 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CDS

  Charakterystyka

  Credit Dafault swaps - stanowi najbardziej rozpowszechniony na rynkach na rynkach kredytowy instrument pochodny. Jest to kontrakt, w którym jedna ze stron, mająca wierzytelność z tytułu np. udzielenia kredytu, zakupu obligacji korporacyjnych itp. dąży do ograniczenia ryzyka kredytowego, a...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.10.2011 Znaków /4 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skłonność do konsumpcji

  Charakterystyka

  Skłonność do konsumpcji (ang.propensity to consume, w skrócie pol. SK; ang. PC) określa tą część dochodów gospodrstw domowych, która jest przeznaczona na zaspokojenie bieżących potrzeb konsumpcyjnych (zakupy dóbr i usług konsumpcyjnych). W okresie krótkim skłonność do konsumpcji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.10.2011 Znaków /2 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Insider trading

  Definicja

  Insider trading (ang. obrót poufny) jest działaniem polegającym na wykorzystaniu poufnych informacji celem kupna lub sprzedaży akcji danej spółki. Osoba, która dopuszcza się tego czynu jest w posiadaniu informacji tajnych i niedostępnych dla szerszego grona. Może to być pracownik spółki do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.10.2011 Znaków /1 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masa upadłościowa

  Definicja

  Masa upadłościowa jest to część majątku upadłego, która ma służyć do zaspokojenia roszczeń wierzycieli, bez względu na to, czy nastąpi to w drodze ogłoszenia upadłości przez likwidację majątku upadłego, czy przez upadłość z możliwością zawarcia układu.

  Charakterystyka

  Masa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.10.2011 Znaków /3 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria kosztów względnych

  Teoria kosztów względnych

  Teoria kosztów kosztów względnych (zwana także teorią kosztów komparatywnych lub porównawczych) w znaczącym stopniu udoskonaliła teorię handlu międzynarodowego. Uważa się, że teoria ta została w 1917r. sformułowana przez D. Ricardo. Klasyczna teoria kosztów względnych...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.10.2011 Znaków /3 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krańcowa skłonność do konsumpcji

  Charakterystyka

  Krańcowa skłonność do konsumpcji - MPC (ang. marginal propensity to consume).

  Opisuje zależność między dochodem a konsumpcją, a dokładniej ukazuje, jaką część przyrostu rozporządzalnego dochodu gospodarstwa domowe pragną przeznaczyć na konsumpcję, ( jeżeli dochód wzrasta np. o 1...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.10.2011 Znaków /3 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcja pakietowa

  Charakterystyka

  Transakcja pakietowa-jest ona zawierana poza systemem notowań ciągłych oraz kursu jednolitego, najczęściej przez dużych inwestorów, którzy przed ich zawarciem uzgodnili ich szczegóły (cenę, ilość, termin rozliczenia).

  Na podstawie ogólne zarządzenia Giełdy Papierów Wartościowych w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.10.2011 Znaków /2 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuczna inteligencja

  Charakterystyka

  Sztuczna inteligencja - jest to program komputerowy "który próbuje naśladować procesy myślowe osób o dużym doświadczeniu w podejmowaniu decyzji" (R.W. Griffin 2001 s.321).

  Inaczej są to systemy komputerowe, zwane też systemami eksperckimi w których zgromadzona została wiedza rzeczowa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.10.2011 Znaków /1 568

  praca w formacie txt

Do góry