Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Społeczeństwo obywatelskie

  Charakterystyka

  Rodowód pojęcia społeczeństwa obywatelskiego wywodzi się od filozofii politycznej Arystotelesa, który w "Polityce" zdefiniował pojęcie obywatela jako kogoś, kto jednocześnie rządzi i jest rządzony. To, co wyróżnia człowieka to jego rozumność, która jednocześnie sprawia, że jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /6 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duopol Stackelberga

  Charakterystyka

  Duopol Stackelberga to szczególny przypadek oligopolu uwzględniający istnienie dwóch firm konkurujących na danym rynku, z których jedna przyjmuje rolę przywódcy ilościowego a druga jego naśladowcy. Przywództwo ilościowe oznacza sytuację, gdzie jedna z firm dokonuje wyboru co do...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /2 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mudaraba

  Charakterystyka

  Mudaraba jest jednym z podstawowych islamskich instrumentów finansowych. Jest kontraktem powierniczym, opierającym się na zasadzie podziału ryzyka między stronami.

  Mudaraba jest umową między posiadaczem kapitału (zwanym też rabb al-mal) oraz osobą zarządzającą (mudarib). Wypracowane...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /3 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny wdrażania systemów zarządzania jakością

  Zastosowanie w przemyśle

  System jakości zgodny z normami ISO serii 9000 początkowo był wdrażany przez przedsiębiorstwa związane z przemysłem zbrojeniowym i energii jądrowej. Specyfika tych branż nie dopuszcza dostarczania wadliwych wyrobów, w związku z czym dokonywano ścisłej kontroli po produkcji, a...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /7 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amortyzacja

  Definicja

  Amortyzacja - proces utraty wartości majątku trwałego, wywołany jego zużyciem fizycznym - powstałym w skutek eksploatacji oraz ekonomicznym (moralnym) - będącym wynikiem postępu technicznego, związanego z możliwością uzyskania na rynku np. maszyn, urządzeń bardziej wydajnych, tańszych w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /7 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria kosztów absolutnych

  Teoria kosztów absolutnych

  Teoria kosztów absolutnych sformułowana przez A. Smitha, traktowana jest zazwyczaj jako pierwsza stosunkowo dobrze rozwinięta teoria handlu międzynarodowego.

  Zgodnie z teorią kosztów absolutnych za podstawę dla rozwoju specjalizacji międzynarodowej i źródło osiąganych...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.03.2012 Znaków /3 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktuariusz

  Charakterystyka

  Zgodnie z art. 158 ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, "aktuariuszem jest fizyczna wykonująca czynności w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, wpisana do rejestru aktuariuszy." (Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.03.2012 Znaków /3 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo opiekuńcze

  Charakterystyka

  Państwo opiekuńcze - inaczej nazywane jest jako państwo dobrobytu, państwo bezpieczeństwa socjalnego. Jest to państwo gdzie na pierwszym miejscu stoi silny interwencjonizm oraz protekcjonizm własnej gospodarki, a rząd kładzie nacisk na rozwiązywanie problemów społecznych. Ma zapewnić...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo pracy

  Charakterystyka

  Prawo pracy jest to jedna z gałęzi prawa obejmująca ogół norm i regulacji w zakresie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Przedmiotem prawa pracy są stosunki pracy podporządkowanej, która świadczona jest na rzecz drugiego podmiotu w sposób dobrowolny, osobiście i za...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /3 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pieniądz

  Charakterystyka

  Pieniądz - z języka łacińskiego ("pecunia" wywodzi się od słowa " pecus") co oznacza bydło.( E. Kubiak, H. Nakonieczna - Kisiel 1999, s.161). Jest to powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonuje się płatności za dostarczone dobra lub wywiązujemy się z zobowiązań.

  ( D...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 943

  praca w formacie txt

Do góry