Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Teoria Ricardo-Barro

  Charakterystyka

  Teoria stworzona przez Davida Ricardo . Obroniona następnie przez ekonomistę z Harvardu - Roberta Barro. Teoria ta zakłada, że nie ważne czy rząd finansuje swoje wydatki za pomocą długu czy podwyżki podatków, ponieważ zagregowany popyt w gospodarce pozostanie i tak na niezmienionym...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /2 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria Ricardo-Barro

  Charakterystyka

  Teoria stworzona przez Davida Ricardo . Obroniona następnie przez ekonomistę z Harvardu - Roberta Barro. Teoria ta zakłada, że nie ważne czy rząd finansuje swoje wydatki za pomocą długu czy podwyżki podatków, ponieważ zagregowany popyt w gospodarce pozostanie i tak na niezmienionym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /2 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emitent

  Definicja

  Emitent - podmiot wystawiający papiery wartościowe i ogłaszający ich sprzedaż na własny rachunek i we własnym imieniu lub instytucja dokonująca emisji pieniądza.

  Emitentami mogą być: Skarb Państwa, Bank państwa, przedsiębiorstwo, instytucja finansowa, instytucja samorządowa.

  Rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /3 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele tendencji rozwojowej w planowaniu

  Charakterystyka

  Realizacja funkcji planowanie strategicznego opiera się na analizie zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie i gospodarce. Najważniejszymi metodami stosowanymi w trakcie tych analiz są metody i techniki prognozowania. Model tendencji rozwojowej lub inaczej mówiąc analiza trendu jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysfunkcje turystyki

  Charakterystyka

  Dysfunkcje turystyki możemy podzielic na: społeczne, kulturowe, ekonomiczne, przyrodnicze.

  Konflikty miedzy ludnością miejscową, a turystami. Turyści często demonstrują zachowania i postawy, które nie są akceptowane przez ludność miejscową. Turystom dozwolone są pewne zachowania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /3 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cena zamknięcia

  Charakterystyka

  Cena zamknięcia to przy której [[producent jest obojętne, czy wytwarza, czy nie; jest ona równa przeciętnym kosztom zmiennym (E.Czarny 2006, s.141). Inaczej mówiąc cena zamknięcia to cena równa przeciętnym kosztom zmiennym.

  Dopóki cena produktu jest wyższa od poziomu przeciętnego...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cena zamknięcia

  Charakterystyka

  Cena zamknięcia to przy której [[producent jest obojętne, czy wytwarza, czy nie; jest ona równa przeciętnym kosztom zmiennym (E.Czarny 2006, s.141). Inaczej mówiąc cena zamknięcia to cena równa przeciętnym kosztom zmiennym.

  Dopóki cena produktu jest wyższa od poziomu przeciętnego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krańcowa stopa substytucji

  Charakterystyka

  Określana również jako marginalna stopa substytucji (z ang. marginal rate of substitution - MRS). Pojęcie wprowadził J. R . Hicks (B. Klimczak, Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998, s.138.). MRS wskazuje relacje, według których konsumenci zastępują jedno dobro na...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /3 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek akcyzowy

  Charakterystyka

  Nazwa akcyza pochodzi od łacińskiego słowa accidere -ustanawiać, obcinać. Podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim (obok od towarów i usług|podatku od towarów i usług), wprowadzonym ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Nakładany on...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.10.2011 Znaków /6 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro Giffena

  Charakterystyka

  Dobro Giffena - pojęcie z zakresu mikroekonomii, którego nazwa pochodzi od dziewiętnastowiecznego ekonomisty Giffen|Roberta Giffena, który podczas swoich badań zauważył, że wzrost ceny chleba w Wielkiej Brytanii w XIX w. prowadzi do wzrostu popytu na to dobro, zwłaszcza wśród ludności...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.10.2011 Znaków /2 082

  praca w formacie txt

Do góry