Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Prezes Narodowego Banku Polskiego

  Charakterystyka

  Zgodnie z artykułem 227 ust. 2 Konstytucji RP, jednym z trzech organów NBP obok Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu NBP, jest Prezes NBP. Na wniosek Prezydenta RP, Sejm powołuje Prezesa NBP na okres kadencji trwającej sześć lat. Osoba sprawująca funkcję Prezesa NBP, nie może pełnić...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /3 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia

  Definicja

  Typologia jest to podział pewnych obiektów na grupy, charakteryzujące się pewną wspólną cechą lub grupą cech - stanowiących pewien typ. Podział typologiczny jest podziałem bardziej elastycznym niż klasyfikacja. Podział typologiczny nie musi być wyczerpujący i rozłączny (patrz =...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /4 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkurencja doskonała

  Charakterystyka

  konkurencja doskonała - model rynku, na którym występuje wielu nabywców i wielu sprzedawców, a żadni z nich nie mają wpływu na cenę, popyt i podaż (D.Begg 2003, s. 223). Uczestnicy rynku doskonale konkurencyjnego napotykają poziomą krzywą popytu - bez względu na to, ile dane...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /2 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Linia ograniczenia budżetowego

  Obrazuje maksymalne kombinacje ilościowe dostępne dla konsumenta przy jego dochodach i cenach bieżących dóbr. Nachylenie linii jest determinowane jedynie przez relację cen rozważanych dóbr.

  Wyznaczenie linii ograniczenia budżetowego

  Równanie linii ograniczenia...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /2 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Archetyp kulturowy

  Charakterystyka

  Pojęcie stworzone przez Karola Gustawa Junga w 1943 roku, inaczej dominanta, wyobrażenie pierwotne, imago, wyobrażenie mitologiczne, wzorzec zachowania.

  Archetypy kulturowe są obok instynktów strukturalnymi, najważniejszymi składnikami nieświadomości zbiorowej. Jest to uniwersalna forma...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /4 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karta płatnicza

  Charakterystyka

  Karta płatnicza - jest to elektroniczny instrument płatniczy wydawany przez banki. Stanowi narzędzie zdalnego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym. Umożliwia posiadaczowi podejmowanie gotówki z bankomatu oraz dokonywanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /5 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dodatki do wynagrodzeń

  Dodatki do zasiłku rodzinnego

  to forma pomocy ze strony państwa, która w zależności od charakterystyki danego zasiłku może mieć charakter jednorazowy lub okresowy. Są to świadczenia rodzinne przysługujące podmiotom, które uzyskały prawo do zasiłku rodzinnego i spełniły dodatkowe kryteria wymagane...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /7 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt alternatywny

  Charakterystyka

  Koszt alternatywny (koszt utraconych możliwości) podjętej decyzji (rozwiązania) to potencjalne możliwości utracone w skutek podjęcia tej decyzji (rozwiązania). Przekładając tę ogólną zasadę na rynek dóbr i usług, powiemy że koszt alternatywny danego dobra to ilość innego dobra, z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /2 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt a wydatek

  Definicja

  Koszt jest to wyrażone wartościowo niezbędne zużycie zasobów jednostki gospodarczej w celu uzyskania określonego efektu użytecznego. Poruszając się w obrębie terminów charakterystycznych dla rachunkowości możemy za koszt uznać zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści o wiarygodnie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /4 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncesja

  Charakterystyka

  Koncesja oznacza upoważnienie do wykonywania jakiejś działalności, głównie gospodarczej, wydawane przez władze administracyjne osobie fizycznej lub prawnej. „Pojęcie koncesji powstało na gruncie doktryny i praktyki orzeczniczej.”

  Podstawa oraz forma prawna koncesji

  Prawne podstawy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /3 662

  praca w formacie txt

Do góry