Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Teoria zasobów i kompetencji przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  Teoria zasobów i kompetencji – teoria ta zakłada iż siłę i istotę przedsiębiorstwa należy dostrzegać przede wszystkim w wiedzy ludzi i potencjale technologicznym .

  Z punktu widzenia teorii zasobów i kompetencji, przedsiębiorstwo to podmiot zasobów i kompetencji lidzkich...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /2 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro niższego rzędu

  Charakterystyka

  dobra niższego rzędu nazywamy tak wtedy gdy konsument wraz ze wzrostem dochodu zmniejsza popyt na dane dobro (Beksiak, 2001, s. 57).

  Dobra niższego rzędu mają ujemną dochodowa popytu|elastyczność dochodową popytu (Begg, 2003, s. 128), na te dobra popyt maleje w miarę wzrostu dochodów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Job sharing

  Charakterystyka

  Podział pracy to uzgodnienie, w ramach którego dwaj pracownicy dzielą pracę na jednym stanowisku pełnoetatowym, rozdzielając między siebie płacę oraz świadczenia odpowiednio do czasu pracy każdego z nich. Podział pracy może występować w postaci podziału dni lub tygodni bądź też...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gender index

  Charakterystyka

  Projekt Gender Index opracowany został przez grupę specjalistów Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal. Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi na problem równych szans...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /6 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność kredytowa

  Charakterystyka

  Zdolność kredytowa - zdolność kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w kredytowa|umowie Cywnar, W. Patena 2007, str. 235, Flejterski, B. Świecka 2006, str. 256.

  Bank może żądać przedstawienia przez kredytobiorcę dokumentów i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro prywatne

  Charakterystyka

  Dobro prywatne - to takie dobro, które (konsumowane przez jedną osobę) nie może być jednocześnie konsumowane przez kogoś innego.

  Dobrem prywatnym są lody. Jeśli zjemy porcję lodów, to porcja ta nie może zostać zjedzona przez naszego przyjaciela. Przy danej podaży lodów nasza...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /2 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt zarażenia

  Charakterystyka

  Efekt zarażenia (efekt zarazy) - sytuacja kiedy kryzys w gospodarce jednego kraju może wywołać zaburzenia, kryzys w gospodarce drugiego kraju.

  Podział efekt monsunowy - opiera się na wspólnym wstrząsie zewnętrznym, np. polityka gospodarcza jakiegoś państwa (lub państw) ma podobny...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt zarażenia

  Charakterystyka

  Efekt zarażenia (efekt zarazy) - sytuacja kiedy kryzys w gospodarce jednego kraju może wywołać zaburzenia, kryzys w gospodarce drugiego kraju.

  Podział efekt monsunowy - opiera się na wspólnym wstrząsie zewnętrznym, np. polityka gospodarcza jakiegoś państwa (lub państw) ma podobny...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  David Ricardo

  David Ricardo

  Jeden z najwybitniejszych klasyków ekonomii, został uznany za kontynuatora Adama Smitha. Jego najznamienitsze dzieło "Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania" uznaje się za szczytowe osiągnięcie szkoły klasycznej. Powodem jej napisania była chęć rozwinięcia teorii podziału produktu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /5 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego ISO nie działa

  Normy serii ISO 9000 są coraz lepiej znane w polskich przedsiębiorstwach. Mimo to wdrażanie systemów jakości w oparciu o nie wciąż sprawia wiele problemów. Kierownictwo przedsiębiorstw często uważa, że wynikają one z niechęci pracowników do nowego systemu. Jednak często kierownictwo firm...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /14 882

  praca w formacie txt

Do góry