Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Problem społeczny

  Problem społeczny

  Problem społeczny występuje wtedy, gdy rzeczywistość społeczna odbiega od swojego stanu akceptowalnej przez społeczeństwo normalności. Mianem problemu społecznego, określa się zjawisko niekorzystne dla społeczności, w której występuje, oceniane przez tą zbiorowość jako...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /4 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługa

  Definicja

  Usługa jest działalnością nie mającą charakteru materialnego, dostarcza nabywcom informacji, które nie koniecznie muszą być związane ze sprzedażą dóbr lub usług w porównaniu do produktu, który można kupić na własność.

  Podstawowe cechy usług

  Do podstawowych cech usług można tutaj...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /4 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek VAT

  Charakterystyka

  Podatek VAT - zwany podatkiem od wartości dodanej, jest specyficznym typem pośredniego, powszechnego podatku obrotowego, który obciążą ostatecznego nabywcę towaru i zawarty jest w jego cenie zakupu. VAT odróżnia od pozostałych podatków obrotowych to, że jest podatkiem wielofazowym, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /6 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przechodzenie z wartościowania na płace

  Kodeks pracy pozostawia przedsiębiorstwom swobodę co do kształtowania systemu płac, utrzymuje jednak w mocy zasadę bezpośredniego związku płacy z pracą. Artykuł 18c KP mówi o dyskryminacji płacowej, która ma miejsce również wtedy, gdy pracodawca nie jest w stanie uzasadnić powiązania pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /4 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty uzyskania przychodów

  Charakterystyka

  Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów wyjątkiem kosztów zabronionych, wymienionych w ustawie.

  Warunki kwalifikacji

  Przyjmuje się, że do zakwalifikowania określonego wydatku lub nakładu poniesionego przez podatnika do kategorii kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /2 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczestnik giełdy

  Uczestnik giełdy

  Uczestnik giełdy jest to osoba, która uzyskała prawo do uczestnictwa w handlu giełdowym i która pracuje na giełdzie.

  Prawo do uczestnictwa w handlu giełdowym otrzymuje się w ramach dopuszczenia, które może nastąpić poprzez urzędowe wyznaczenie danej osoby do pełnienia określonej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.10.2011 Znaków /2 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karta bankowa

  Charakterystyka

  Karta bankowa- to fizycznie rzecz ujmując plastikowa płytka z wbudowanym paskiem magnetycznym lub układem procesorowym pozwalającym na identyfikację karty oraz jej użytkownika. Występujące powszechnie definicje z reguły nie ujmują swoim zasięgiem wszystkich rodzajów kart bankowych, co...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.10.2011 Znaków /2 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozliczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych

  Charakterystyka

  społeczne obejmują:

  ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe. Finansowanie

  Płatnikiem zazwyczaj jest pracodawca, ale także może to być ośrodek pomocy społecznej, powiatowy urząd pracy, podmioty wypłacające stypendium, wójt...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /6 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reasekuracja

  Reasekuracja

  Reasekuracja jest umową, na mocy, której jeden zakład ubezpieczeń, zwany cedentem odstępuje całość lub część ubezpieczonego ryzyka bądź grupy ubezpieczonych ryzyk określonego rodzaju, wraz z odpowiednią częścią składek innemu zakładowi ubezpieczeń, zwanemu reasekuratorem, który ze...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /4 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strajk

  Charakterystyka

  Strajk - To zbiorowa forma protestu polegająca na powstrzymywaniu się pracowników od pracy w celu rozwiązania sporu z pracodawcą. Strajki mogą przybierać różny charakter i obejmować wiele zagadnień; od ekonomicznych po społeczne i polityczne. To ostateczne narzędzie pracowników w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /3 056

  praca w formacie txt

Do góry