Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Trasat

  Definicja

  Trasat - osoba wskazana przez wystawcę weksla, zwanego w takim przypadku trasantem, do zapłaty kwoty wskazanej na wekslu. Weksel jest poleceniem zapłacenia sumy wekslowej na rzecz określonej osoby , skierowanym przez wystawcę weksla do innej osoby (trasata) , która staje się zobowiązana z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.10.2011 Znaków /4 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karta kredytowa

  Charakterystyka

  Karta kredytowa - płatnicza, której wydanie jest związane z przyznaniem pewnej kwoty do wykorzystania w formie kredytu. Do wydania karty kredytowej wystarczy złożyć wniosek oraz załączyć dokumenty wymagane przez bank - najczęściej są to dokumenty poświadczające wysokość naszych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.10.2011 Znaków /2 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncern

  Charakterystyka

  Koncern jest to ekonomiczna forma organizacji skupiającej przedsiębiorstwa o odrębnej osobowości prawnej należące do jednego właściciela. Koncern powstaje zazwyczaj na skutek koncentracji kapitału, w wyniku fuzji (łączenia) firm, dokonywanej zazwyczaj poprzez zakupu akcji lub udziałów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.10.2011 Znaków /1 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konferencja

  Charakterystyka

  Celem konferencji jest głownie omówienie spraw związanych z działalnością zawodową lub zajęciem osób spotykających się. Jednak wiele stowarzyszeń się spotyka, ponieważ niektórych ich członków łączy dobrowolna czy charytatywna działalność, to samo wyznanie, lub hobby...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.10.2011 Znaków /4 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria wyrównywania się cen czynników produkcji

  Definicja

  Wyrównywanie się cen czynników produkcji (twierdzenie Heckschera-Ohlina-Samuelsona) - teoria ekonomiczna mówiąca, że specjalizacja krajów w dziedzinie produktów, do wytworzenia których używa się czynnika produkcji obficie występującego w danym kraju, może mieć wpływ na cenę tego...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.10.2011 Znaków /3 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa ubezpieczenia

  Charakterystyka

  Umowa ubezpieczenia jest regulowana przepisami kodeksu cywilnego. Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

  Świadczenie

  Świadczenie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.10.2011 Znaków /2 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria preferencji podatkowych

  Charakterystyka

  Teoria preferencji podatkowych jest jedną z głównych teorii dotyczących dywidend|polityki dywidend. Została stworzona przez R.H. Litzenbergera oraz K. Ramaswamy. Teoria ta głosi, że ze względu na różnice w opodatkowaniu inwestorzy wolą, aby spółka zatrzymywała wypracowane przez siebie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.10.2011 Znaków /2 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza controllingu

  Charakterystyka

  Pojęcie controllingu|controllingu wywodzi się z języka angielskiego od słowa to control co znaczy kierowanie, sterowanie, prowadzenie. Najogólniej to proces sterowania ukierunkowany na wyniki przedsiębiorstwa, realizowany przez planowanie, sprawozdawczość i kontrolę.

  W Europie controling...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.10.2011 Znaków /3 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gary Becker

  Gary Becker

  Zdobywca nagrody Nobla, jeden z pierwszych ekonomistów, który sięgnął do tematów uważanych zwykle za należące stricte do socjologii, takich jak uzależnienia, nałogi, dyskryminacja, rasizm, przemoc, organizacja rodziny. Twórca ekonomicznej teorii przestępstw.

  Życiorys

  Gary Stanley...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.10.2011 Znaków /2 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena zagranicznych środków pieniężnych

  Charakterystyka

  Wycena polega na ustaleniu wartości danego składnika aktywów, czy też pasywów. O ile wycena tych składników nie nastręcza trudności, jeśli są one wyrażone w walucie krajowej, to w przypadku składników wyrażonych w walutach obcych mogą pojawić się pewne trudności. Wynikają one...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /5 009

  praca w formacie txt

Do góry