Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Fundusz hedgingowy

  Charakterystyka

  Fundusz hedgingowy "jest spółką inwestycyjną, która przy zastosowaniu dźwigni finansowej zarządza skoncentrowanym portfelem papierów wartościowych dostępnych w ofertach publicznych, jak również instrumentów pochodnych opiewających na te instrumenty. Zajmuje zarówno pozycje długie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /2 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka pieniężna

  Charakterystyka

  Polityka pieniężna (monetarna) stanowi, obok fiskalna|polityki fiskalnej, zasadniczy filar makroekonomicznej polityki państwa (Włudyka, 2007).

  W zamierzeniu oddziałuje na procentowa|stopy procentowe i walutowy|kursy walutowe, a bardziej ogólnie na warunki na rynkach finansowych i ich...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /3 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikrootoczenie

  Na mikrootoczenie składają się:

  Konkurenci (lokalni, regionalni i krajowi) Instytucje finansowe (banki, ubezpieczyciele, itp.) Związki zawodowe (ich siła i poparcie społeczne) Dostawcy i kooperanci Zróżnicowanie środków transportu i stan infrastruktury Firmy usługowe względem przedsiębiorstwa

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deprecjacja

  Charakterystyka

  Jeżeli walutowy|kurs jednej waluty wyrażonej za pomocą drugiej spada, wówczas możemy mówić o deprecjacji. (Begg D., 1998, s.296)

  Podobną definicję proponuje Samuelson i Nordhaus: "O deprecjacji waluty danego kraju mówi się wtedy, gdy jej wartość spada w stosunku do innych walut. Na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /2 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa składu

  Charakterystyka

  Umowa Składu - przez tą umowę przedsiębiorstwo składowe zobowiązuje się do przechowania za wynagrodzeniem przyjętych na skład towarów.

  Stroną przyjmującą może być jedynie przedsiębiorstwo składowe, stroną składającą towar może być każdy prawa, zarówno fizyczna, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /2 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja konkurencyjna

  Definicja

  Pozycja konkurencyjna dotyczy usytuowania danej firmy, jej produktów lub usług na szeroko rozumianym rynku. Określa ona szanse i zagrożenia jakie z niej wynikają.

  Rola marki w pozycji konkurencyjnej

  Firma ma duży wpływ na swoją pozycję rynkową. Realizowane przez nią strategie, sposoby...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /4 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda konsolidacji proporcjonalnej

  Charakterystyka

  Metoda konsolidacji proporcjonalnej " stosuje się ją w przypadku sprawowania współkontroli nad jednostką zależną, która nie jest spółką handlową. Jednostką współzależną jest jednostka współkontrolowana przez jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora i innych udziałowców...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /2 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkt krajowy brutto

  Charakterystyka

  Produkt krajowy brutto (PKB) - jest to łączna wartość wyrażona w pieniądzu końcowych dóbr i usług wytworzonych w danym kraju w danym roku Samuelson, W. Nordhaus Warszawa 2004, s.9, s.34-35; jest to suma wartość dodana|wartości dodanej wytworzonej przez wszystkie przedsiębiorstwa w...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /3 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaż pieniądza

  Charakterystyka

  Podaż pieniądza jest sumą rezerw gotówkowych w rękach ludności i wkładów na żądanie (rachunki bieżące). Do podaży pieniądza nie wliczamy rezerw gotówki przechowywanych w kasach banków

  Podaż pieniądza jest to całkowita wartość znajdujących się w obiegu zasobów pieniądza...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.10.2011 Znaków /4 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum

  Charakterystyka

  Muzeum jest instytucją gromadzącą i przechowującą zbiory z różnych dziedzin. Nowoczesne muzea poza gromadzeniem i konserwacją zabytków dokonują ich naukowego opracowania (m.in. inwentaryzacji) i udostępniają (wystawiennictwo). Jest obiektem zainteresowania niewielkiej części...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.10.2011 Znaków /1 087

  praca w formacie txt

Do góry