Ekonomia /2 834 prac/

  • Ocena brak

    Okres zwrotu

    Charakterystyka

    Okres zwrotu (PP) - to okres, jaki jest konieczny, aby nakłady poniesione na realizację określonego przedsięwzięcia inwestycyjnego zostały w pełni pokryte korzyściami netto wygenerowanymi przez to przedsięwzięcie. Jednym słowem metoda ta określa, po jakim okresie (latach) zwróci się...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.11.2011 Znaków /1 828

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Bezrobocie przymusowe

    Charakterystyka

    Bezrobocie przymusowe występuje wtedy kiedy pracownik jest chętny podjąć prace za obowiązującą na rynku stawkę płacy, a mimo to nie może znaleźć zatrudnienia.

    cykliczne (koniunkturalne) zwane również keynesowkim jest przykładem bezrobocia przymusowego. (D. Begg, 1997, str...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.11.2011 Znaków /1 715

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ISO 17799

    Definicja

    Norma ISO 17799 wywodzi się z brytyjskiego standardu bezpieczeństwa BS 7799. Stanowi zestaw wskazówek dla wdrożenia i utrzymania bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie.

    Charakterystyka

    Zastosowanie ISO 17799 pozwala określić wymagania przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.11.2011 Znaków /3 615

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Jakość transportu lotniczego

    Charakterystyka

    Linie lotnicze doceniły znaczenie transportu lotniczego dla turystyki. Zaczęły wprowadzać do użycia coraz pojemniejsze samoloty, wprowadzono specjalne taryfy - IT (Inclusive Tour). Pozwoliło to organizatorom turystyki na tworzenie atrakcyjnych cenowo pakietów podroży. Doprowadziło to do...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.11.2011 Znaków /5 071

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Dewiza

    Charakterystyka

    Należność zagraniczna, która może być traktowana jako środek płatniczy w obrocie międzynarodowym.

    Dewizy mogą istnieć pod postacią weksli, przekazów bankowych, czeków , międzynarodowych przekazów pieniężnych, akcji, obligacji, świadectw udziałowych, etc. oraz w formie dokumentów...

    Ocena / Kategoria / Makroekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.11.2011 Znaków /1 319

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Dewiza

    Charakterystyka

    Należność zagraniczna, która może być traktowana jako środek płatniczy w obrocie międzynarodowym.

    Dewizy mogą istnieć pod postacią weksli, przekazów bankowych, czeków , międzynarodowych przekazów pieniężnych, akcji, obligacji, świadectw udziałowych, etc. oraz w formie dokumentów...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.11.2011 Znaków /1 319

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Aktywność zawodowa

    Charakterystyka

    Aktywność zawodowa oznacza udział w procesie produkcji społeczeństwa, wykonywanie pracy, za którą należy się wynagrodzenie (Nowa encyklopedia powszechna PWN 1995, s.81).

    Ludność aktywna zawodowo (zasób siły roboczej)

    Ludność aktywna zawodowo obejmuje:

    wszystkich pracujących...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.11.2011 Znaków /2 366

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Sektor usług turystycznych

    Charakterystyka

    Pojęcie sektora usług turystycznych jest stosowane w analizach makroekonomicznych w znaczeniu sumy produkcji dóbr i usług ściśle związanych z obsługą turystyczną tj. działalności hoteli, usług gastronomicznych oraz ogólnie pojęty transport. W nomenklaturze WTTC sektor usług...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.11.2011 Znaków /2 798

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Sektor usług turystycznych

    Charakterystyka

    Pojęcie sektora usług turystycznych jest stosowane w analizach makroekonomicznych w znaczeniu sumy produkcji dóbr i usług ściśle związanych z obsługą turystyczną tj. działalności hoteli, usług gastronomicznych oraz ogólnie pojęty transport. W nomenklaturze WTTC sektor usług...

    Ocena / Kategoria / Makroekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.11.2011 Znaków /2 798

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Trybunał obrachunkowy

    Charakterystyka

    Trybunał Obrachunkowy, zwany też Trybunałem Rewidentów Księgowych, został utworzony na mocy umowy (w sprawie zmiany określonych przepisów finansowych) zawartej między rządami państw członkowskich Europejska|Wspólnot Europejskich 22 lipca 1975 roku.

    Utworzony został w 1977 w miejsce...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.11.2011 Znaków /1 338

    praca w formacie txt

Do góry