Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Unikanie opodatkowania

  Opis zjawiska unikania opodatkowania

  Unikanie podatków jest tak stare jak same podatki. Polega na sztucznej redukcji odpowiedzialności podatkowej do takiego poziomu, gdzie są one najniższe. Wiąże się z tym zaniżanie dochodu publicznego. Zjawisko to różni się od siebie w różnych krajach w zależności...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.11.2011 Znaków /2 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deficyt handlowy

  Gdy eksport jest wyższy od importu występuje nadwyżka handlowa, i na odwrót - jeżeli eksport jest niższy od importu występuje deficyt handlowy.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.11.2011 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochód transferowy

  Charakterystyka

  Dochód Transferowy - minimalna zapłata, jaka potrzebna jest, aby przyciągnąć dany czynnik do świadczenia usług w określonym zastosowaniu.

  Każdy produkcji posiada tylko dla niego właściwy poziom dochodu który jest wystarczający by przyciągnąć go do wykonywania pracy.

  Przykład

  Dla...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.11.2011 Znaków /1 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwy obowiązkowe

  Charakterystyka

  Rezerwy obowiązkowe - określona procentowo część środków pieniężnych banku komercyjnego, która ma być utrzymana (dotyczy średniej wysokości miesięcznego salda) na jego rachunku w banku centralnym. Z jednej strony system rezerw obowiązkowych zapewnia wypłacalność banków...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.11.2011 Znaków /2 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwy obowiązkowe

  Charakterystyka

  Rezerwy obowiązkowe - określona procentowo część środków pieniężnych banku komercyjnego, która ma być utrzymana (dotyczy średniej wysokości miesięcznego salda) na jego rachunku w banku centralnym. Z jednej strony system rezerw obowiązkowych zapewnia wypłacalność banków...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.11.2011 Znaków /2 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala pomiaru

  Charakterystyka

  Skala pomiaru - to praktyczny sposób mierzenia trudno obserwowalnej lub ukrytej cechy. Skale to złożone mierniki, które poprzez matematyczne przekształcenia łączą wiele wskaźników opisujących dane zjawisko (na przykład odpowiedzi na kilka pytań powiązanych tematycznie).

  Stefan Nowak...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.11.2011 Znaków /5 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pieniądz papierowy

  Charakterystyka

  Posługiwanie się złotymi monetami i kruszcem wraz z rozwojem handlu na skalę światową, stało się niewygodne i kosztowne, zwłaszcza w kwestii przechowywania i transportu. Dlatego też w drodze ewolucji postaci pieniądza pojawił się pieniądz papierowy.

  Geneza

  Pieniądz papierowy jest...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.11.2011 Znaków /2 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pieniądz papierowy

  Charakterystyka

  Posługiwanie się złotymi monetami i kruszcem wraz z rozwojem handlu na skalę światową, stało się niewygodne i kosztowne, zwłaszcza w kwestii przechowywania i transportu. Dlatego też w drodze ewolucji postaci pieniądza pojawił się pieniądz papierowy.

  Geneza

  Pieniądz papierowy jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.11.2011 Znaków /2 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klin podatkowy

  Charakterystyka

  Pojęcie klina podatkowego wiąże się z podatkowymi i pozapodatkowymi daninami. Klin podatkowy na przykładzie wynagradzania pracowników możemy zdefiniować jako: iloraz różnicy między kosztami pracy ponoszonymi przez pracodawcę, a wynagrodzeniem netto pracownika oraz kosztów pracy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.11.2011 Znaków /1 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek VAT - należny

  Charakterystyka

  Podatek VAT należny to taki, który jest obliczany w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży. Jest to więc podatek który dotyczy sprzedaży usług lub produktów i "należy się" Urzędowi Skarbowemu od nas. Innymi słowy podatek VAT należny jest to podatek naliczony przez przedsiębiorcę przy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.11.2011 Znaków /2 093

  praca w formacie txt

Do góry