Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Giełda

  Charakterystyka

  Giełda jest to regularne, odbywające się w określonym czasie i miejscu, podporządkowane określonym normom i zasadom spotkanie osób pragnących zawrzeć transakcje kupna-sprzedaży oraz osób pośredniczących w zawieraniu transakcji, których przedmiotem są dobra zamienne.

  Giełda to jedna...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.11.2011 Znaków /4 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulacja podziałowa

  Charakterystyka

  Kalkulacja podziałowa polega na ustaleniu jednostkowego kosztu wyrobów lub usług jako wielkości średniej, która została otrzymana poprzez podzielenie łącznej sumy poniesionych kosztów produkcji lub usług przez równoważną liczbę wytworzonych jednostek kalkulacyjnych.

  ...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.11.2011 Znaków /3 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła neoklasyczna

  Charakterystyka

  Szkoła neoklasyczna, znana też jako szkoła ortodoksyjna, jest jedną ze szkół w historii myśli ekonomicznej, której początki sięgają lat siedemdziesiątych XIX wieku, a jej koncepcje są rozwijane po teraźniejszość.

  Przedstawiciele i ich dzieła

  Jej najważniejszymi...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.11.2011 Znaków /3 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka cywilna

  Charakterystyka

  Spółka cywilna (czyli spółka prawa cywilnego) jest spółką osobową co oznacza, że decydującą rolę odgrywają w niej wspólnicy. Spółka cywilna jako forma współdziałania osób (osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej posiadających...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.11.2011 Znaków /3 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wkłady na żądanie

  Wkłady na żądanie

  Wkłady na żądanie, czyli wkłady a vista to depozyty bankowe płatne na żądanie klienta banku. Są one deponowane w banku na czas nieokreślony, przy czym klient w każdej chwili może środki pieniężne wypłacać bez utraty należnych odsetek. W tej kwestii, depozyty a vista są...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.11.2011 Znaków /2 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty finansowe

  Wstęp

  Definicja instrumentu finansowego w sposób nieoderwany łączy się z pojęciem rynku finansowego. na rynku tym podmioty mogą w sposób szybki, łatwy, a zarazem bezpieczny przeprowadzać i rozliczać transakcje finansowe. W dzisiejszych czasach ciężko wyobrazić sobie sprawnie działającą gospodarkę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.11.2011 Znaków /8 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługa gastronomiczna

  Charakterystyka

  Do przedsiębiorstw tego typu należą przedsiębiorstwa gastronomiczne, które:

  prowadzą działalność produkcyjną w powiązaniu z działalnością handlową, to znaczy przetwarzają surowce spożywcze na posiłki i dostarczają je konsumentom. prowadzą "obsługę osobistą" człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.11.2011 Znaków /5 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka rezerw obowiązkowych

  Polityka rezerw obowiązkowych

  Jest to instrument banku centralnego, zaliczany bezpośrednio do środków kontroli kredytów. Środek ten ma charakter ilościowy. System bankowych rezerw obowiązkowych pozwala bankowi centralnemu regulować ilość pieniądza w obiegu gospodarczym, a także ma na celu zapewnienie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.11.2011 Znaków /3 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan urlopów

  Charakterystyka

  Plan urlopów to dokument, w którym ustala się terminy wykorzystania urlopów wypoczynkowych.

  Artykuł 163 Kodeksu Pracy mówi, że urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Za ustalenie planu urlopów odpowiada pracodawca, który ma obowiązek wziąć pod uwagę wnioski...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.11.2011 Znaków /2 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa inflacji

  Pojęcie stopy inflacji

  Stopa inflacji jest to procentowa zmiana ogólnego poziomu cen w kolejnych okresach, najczęściej liczona rok do roku . Poziom cen wyznaczany jest przez średnią ważoną cen towarów i usług w gospodarce. Uśrednienie jest uproszczeniem rzeczywistości, ponieważ ceny nie wszystkich...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.11.2011 Znaków /3 395

  praca w formacie txt

Do góry