Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Ceteris paribus

  Charakterystyka

  Ceteris paribus- łac. ceteri - wszyscy inni, pozostali, reszta; pariter - równie, w podobny sposób, podobnie, tłumaczyć można jako zwrot oznaczający "wszystko inne takie samo', bądź "pozostałe rzeczy będące równymi' lub też przy pozostałych rzeczach równych. W ekonomii najczęściej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.11.2011 Znaków /2 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NPV

  Charakterystyka

  Aby firma podjęła właściwą decyzję w związku z inwestycjami kapitałowymi leżącymi w interesie udziałowców, musi zastosować regułę decyzyjną. Reguła ta pozwala rozgraniczyć propozycje możliwe do przyjęcia od takich, których przyjęcie będzie niemożliwe. Reguła ta nie może...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.11.2011 Znaków /4 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewaluacja

  Charakterystyka

  Ewaluacja - jest to kompleksowa ocena danego projektu, polityki, programu czy inwestycji, biorąca pod uwagę wszystkie jego stadia, to jest- planowanie, realizacja, oraz pomiar rezultatów. Dostarcza ona informacji wykorzystywanych przy decyzyjny|procesie decyzyjnym.

  Zgodnie z rozporządzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.11.2011 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja pozarządowa

  Definicja

  "Organizacje pozarządowe to ogół prywatnych organizacji w państwie działających społecznie i nie dla zysku" 2008 str. 269. Muszą one być niezależne od administracji państwowej.

  Tworzą one pojęcie trzeciego sektora, który jest oparty o charytatywną pracę swoich członków.

  Pozostałe...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.11.2011 Znaków /2 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwy dewizowe

  Charakterystyka

  Rezerwy dewizowe to zasób walut obcych przechowywany przez krajowy centralny, posiadanie i zmiana wielkości rezerw dewizowych to jeden z instrumentów pozwalających rządowi zobowiązanemu do obrony stałego walutowy|kursu walutowego, utrzymać ten kurs.

  Zmiany rezerw dewizowych

  Zmiany rezerw...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.11.2011 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeciętna stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych

  Charakterystyka

  KSIĘGOWA STOPA ZWROTU (Accounting Rate of Return - ARR) to prosta metoda oceny inwestycji, opierająca się o stosunek pomiędzy nakładami a efektami. To relacja korzyści netto realizowanych przez dane przedsięwzięcie inwestycyjne do nakładów, jakie zostały poniesione. Podstawowym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /2 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulamin pracy

  Charakterystyka

  "Regulamin pracy jest jednym ze specyficznych źródeł prawa pracy. Z tytułu spełnienia zasad przewidzianych w art. 9 par. 1 k.p. należy do przepisów prawa pracy, chociaż tylko część jego postanowień - tworzących nowe, swoiste reguły postępowania - posiada charakter normatywny -...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /9 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobrobyt

  Charakterystyka

  Dobrobyt - jego istotnym elementem jest ocena poziomu dobrego samopoczucia z dostępnych warunków gospodarczych, kulturowych, politycznych i środowiskowych.

  Wyróżnia się następujące rodzaje dobrobytu :

  gospodarczy - opisuje za pomocą form ekonomicznych w jakim stopniu ludzie zaspokajają...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /3 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja otwarta

  Charakterystyka

  Inflacja otwarta przejawia się w nieskrępowanym żadnymi ograniczeniami wzroście cen do poziomu równoważącego na bieżąco strumienie popytu i podaży. Często nazywana jest inflacją cenową.

  W gospodarce rynkowego kapitalizmu inflacja otwarta przejawiała się we wzroście poziomu cen...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krótka sprzedaż

  Charakterystyka

  Operacją przeciwną w stosunku do zakupu akcji jest tzw. krótka sprzedaż (pozycja krótka). Operacja ta polega na pożyczeniu akcji od innego uczestnika rynku, sprzedaniu ich, a następnie po pewnym czasie odkupieniu ich na rynku i oddaniu w określonym czasie pożyczkodawcy (K. Jajuga 1999...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /2 616

  praca w formacie txt

Do góry