Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Błędy w polityce cenowej

  Charakterystyka

  Polityka cenowa to całokształt działań przedsiębiorstwa zmierzających do określenia miejsca i roli ceny oferowanego produktu. Jest nieodłącznie związana z realizowaną przez przedsiębiorstwo strategią marketingową. To najskuteczniejsze narzędzie służące zwiększaniu zysków...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /4 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka komandytowo-akcyjna

  Definicja

  Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /3 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depozyt zabezpieczający

  Charakterystyka

  Funkcjonowanie derywatów na rynku finansowym związane jest nierozłącznie z pojęciem dźwigni finansowej, którą osiągnąć można dzięki wnoszeniu depozytu zabezpieczającego.

  Ogromną zaletą instrumentów pochodnych jest fakt, iż inwestor nie potrzebuje posiadać pełnej kwoty równej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /4 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPEC

  Charakterystyka

  OPEC - Organisation of Petroleum Exporting Countries (Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową).

  Jest to organizacja międzyrządowa skupiająca państwa eksportujące ropę naftową. Została powołana do życia w trakcie konferencji odbywającej się w dniach 10 - 14 września 1960 roku...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekreacja

  Charakterystyka

  Rekreacja fizyczna jako termin oraz społeczne zjawisko, jest powszechnie znana

  i rozumiana. Zazwyczaj definiuje się ja jako wszelkie działania, które podejmowane są w wolnym czasie związane z usuwaniem skutków zmęczenia regeneracją sił, restytucją organizmu przez możliwość...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /7 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie wypadkowe

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie wypadkowe jako uzupełniające ubezpieczenie zaliczane do grup 1 - 4 jest kwalifikowane do grupy 5 działu I ubezpieczeń na życie. Głównym celem tego ubezpieczenia jest ochrona ubezpieczonego przed następstwami nieszczęśliwych wypadków.

  Charakterystyka nieszczęśliwego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /4 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hostel

  Charakterystyka

  Miejsce taniego zakwaterowania. Charakteryzuje się większą ilością miejsc w pokoju, łóżkami piętrowymi, współdzieleniem części wyposażenia oraz pomieszczeniami przeznaczonymi dla gości m.in. łazienka i kuchnia. Najczęściej klientami w hostelach są studenci i osoby uczące się z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /1 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola strategiczna

  Charakterystyka

  Ścisły związek z fazą strategii|implementacji strategii ma proces strategicznej kontroli, którą można rozumieć ogólnie jako porównanie efektów działań wdrażania strategii z założeniami planu strategicznego. Kontrola strategiczna ma ścisły związek z realizacją funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /2 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACD

  Charakterystyka

  MACD - (Moving Average Convergence Divergence)

  Wskaźnik te został skonstruowany przez Geralda Appeal'a i jest jednym z podstawowych narzędzi analizy technicznej. MACD łączy w sobie metodę przecięcia dwóch średnich jak i zasady wynikające z oscylatorów. Graficznie wskaźnik ten...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /4 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność łukowa popytu

  Charakterystyka Definicja

  Elastyczność popytu łukowa jest to miara elastyczności cenowej popytu na danym odcinku krzywej popytu.

  Mierząc elastyczność cenową popytu metodą łukową jest ona taka sama niezależnie od punktu wyjścia na krzywej popytu. Wyznacza jej elestyczność pomiędzy badanymi...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /1 856

  praca w formacie txt

Do góry