Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Udział w zyskach

  Charakterystyka

  Udział w zyskach jest zaliczany do dodatkowych składników wynagrodzenia tzw. wynagrodzeń|dochodów odroczonych. Jest formą partycypacji finansowej, w której między pracowników zostaje rozdzielona pewna część dochodu przedsiębiorstwa.

  Udział w zyskach jest formą wynagrodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /3 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leseferyzm

  Charakterystyka

  Leseferyzm,

  doktryna zakładająca ,że państwo nie powinno wywierac żadnego bezposredniego wpływu na gospodarkę,natomiast ma ograniczyć się do utrzymania prawa i porządku, pozostawiając sprawę kształtowania gospodarki wolnemu rynkowi.

  Geneza

  Leseferyzm pochodzi od słowa...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek bieżący

  Rachunek bieżący

  Rachunek bieżący - są prowadzone dla podmiotów gospodarczych, które maja obowiązek otwarcia konta w banku. Muszą one mieć rachunek bieżący do przeprowadzenia za jego pośrednictwem rozliczeń bezgotówkowych, gdy kwota jednorazowej transakcji z inna firmą przekracza 3000 euro, albo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /2 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm rynkowy

  Charakterystyka

  Mechanizm rynkowy (mechanizm popytowo-podażowo-cenowy) - zespół zależności przyczynowo-skutkowych zachodzących między popytem, podażą i ceną.

  O mechanizmie rynkowym mówimy wtedy, gdy mamy na myśli wzajemne oddziaływanie elementów składowych rynku, przede wszystkim popytu, podaży...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /3 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologia

  Charakterystyka

  Technologia - jako jeden z czynników produkcji mówi jak dużo możemy wytworzyć przy użyciu danej ilości kapitału i pracy. Obejmuje wszystko co wpływa na wydajność pracy i produktywność kapitału. Technologię można również rozumieć jako kombinację wiedzy, umiejętności...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /2 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stowarzyszenie

  Charakterystyka

  Ustawowa definicja organizacji, jaką jest stowarzyszenie znajduje się w art. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z nim stowarzyszenie to dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych. Pojęcie zrzeszenia nie zostało zdefiniowane w żadnej ustawie, dlatego przyjmuje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.11.2011 Znaków /4 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy ZUS

  Ogólne informacje

  Statut ZUS zostaje nadany w drodze rozporządzenia przez Prezesa rady Ministrów. W statucie tym określona zostaje struktura organizacyjna ZUS, zakres rzeczowy działania jednostek organizacyjnych ZUS i centrali, a także funkcjonowanie i kompetencje organów ZUS.

  Organy ZUS

  - Prezes ZUS -...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.11.2011 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka otwarta

  Charakterystyka

  Gospodarka otwarta to nie tylko import towarów z kraju za granicę, ale także otwarcie rynku krajowego na towary z zagranicy. Ponadto w gospodarce otwartej następuje włączenie się w międzynarodowy podział pracy, czyli pełnienie przez zagraniczny funkcji aktywnej i realizowanie funkcji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.11.2011 Znaków /4 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejska Wspólnota Gospodarcza

  Charakterystyka

  Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG). Z inicjatywy państw Unii Ekonomicznej Beneluksu przystąpiono do realizacji pomysłu całkowitej unifikacji ekonomicznej. Na podstawnie traktatów rzymskich z 1957 roku utworzono w 1958 roku EWG. Do celów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej należy:...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /2 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektroniczny Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych

  Charekterystyka

  Elektroniczny Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych (ERSPW) - elektroniczna platforma hurtowego obrotu obligacji i bonów skarbowych na regulowanym rynku pozagiełdowym, Centralnej Tabeli Ofert (Obecnie BondSpot). Rynek powstał w kwietniu 2002 roku w ramach organizowanego przez Ministerstwo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /2 062

  praca w formacie txt

Do góry