Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Polityka protekcyjna państwa

  Definicja

  Polityka protekcyjna państwa to stosowanie narzędzi polityki handlowej ograniczających wolnych handel międzynarodowy, w celu osiągnięcia konkretnych efektów ekonomicznych, społecznych lub politycznych 2003, s.214.

  Narzędzia polityki protekcyjnej

  Do narzędzi protekcyjnej polityki handlowej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.12.2011 Znaków /2 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejski System Walutowy

  Charakterystyka

  ''

  Europejski System Walutowy (ESW) to system stabilizacji kursów walutowych. Jego celem było stworzenie strefy stabilności walutowej w Europie oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w sferze polityki walutowej.

  ESW powstał na mocy rezolucji uchwalonej przez Radę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.12.2011 Znaków /3 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

  Charakterystyka

  Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - został przyjęty do realizacji 2 października 2007 decyzją Komisji Europejskiej, podpisaną przez komisarza do spraw polityki regionalnej, Danutę Hebner. Program ten stanowi dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych, który wzmocni...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.12.2011 Znaków /3 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie upadłościowe

  Charakterystyka

  Postępowanie upadłościowe, na postawie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 60, poz. 535), to postępowanie mające zastosowanie wobec przedsiębiorców, którzy stali się niewypłacalni albo takich, których kondycja gwałtowanie się pogarsza i grozi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.12.2011 Znaków /3 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

  Charakterystyka

  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (ZIB) - jest to lokata kapitału w przedsiębiorstwie zagranicznym celem uzyskania trwałego wpływu na kierowanie jego działalnością i osiąganie z tego tytułu zysków R. Patora R. Piasecki, Studia i monografie Nr 3 Łódź 2001s.85.

  W ujęciu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.12.2011 Znaków /2 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

  Charakterystyka

  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (ZIB) - jest to lokata kapitału w przedsiębiorstwie zagranicznym celem uzyskania trwałego wpływu na kierowanie jego działalnością i osiąganie z tego tytułu zysków R. Patora R. Piasecki, Studia i monografie Nr 3 Łódź 2001s.85.

  W ujęciu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.12.2011 Znaków /2 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek od spadków i darowizn

  Podstawowe informacje Podatek od spadków i darowizn jest podatkiem bezpośrednim płaconym od przyrostu majątku, gdy otrzyma się na drodze spadku lub darowizny określony majątek Podatek od spadku i darowizn jest uregulowany w ustawie z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

  (Dz. U. z 1983 r. Nr...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.12.2011 Znaków /3 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość transportu kolejowego

  Charakterystyka

  Długość linii kolejowych na świecie ocenia się na 1,2 mln km. Najgęstszą siecią dysponują dobrze rozwinięte państwa Europy Zachodniej, Środkowej i Japonia, małą - państwa duże terytorialnie USA, Kanada, Australia. W krajach słabo rozwiniętych sieć kolejowa jest fragmentaryczna...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /2 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw

  Charakterystyka

  Mieszane metody wyceny przedsiębiorstwa mają na celu powiązanie metod wyceny majątku przedsiębiorstwa z metodami dochodowymi. Wynika to z założenia, że na wartość przedsiębiorstwa wpływa nie tylko jego majątek, ale także zdolność do generowania dochodu.

  Metoda wykorzystująca...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /2 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zintegrowany system pomiarowy

  Charakterystyka

  Stosowanie mierników finansowych w zarządzaniu strategicznym podlega licznym stosowania mierników finansowych|ograniczeniom.

  Dlatego też wielu kierowników zwraca obecnie uwagę na potrzebę szerszego spojrzenia na problematykę funkcjonowania przedsiębiorstwa i zastosowanie mierników...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /960

  praca w formacie txt

Do góry