Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Konsekwencje rozwoju turystyki

  Charakterystyka

  Dochody uzyskane z turystyki powodują zwiększenie popytu na artykuły i usługi bezpośrednio związane z nią. Przyjmuje się, że jedno miejsce utworzone w turystyce powoduje powstanie czterech nowych miejsc w usługach towarzyszących i produkcji na potrzeby turystów. Szacuje się, że do roku...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.12.2011 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wezwanie do zapłaty

  Wezwanie do zapłaty

  Wezwanie do zapłaty, inaczej ponaglenie to pisemne przypomnienie dłużnikowi o zaległej płatności wobec wierzyciela. Jest to narzędzie bezpośredniej windykacji należności na etapie polubownym, którą najczęściej prowadzi sam wierzyciel w ramach kontroli swoich...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.12.2011 Znaków /2 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzje taktyczne

  Charakerystyka

  Decyzje taktyczne rozwiązują najczęściej konflikty między strategią i jej realizacją. Dotyczą także konfliktów między celami indywidualnymi i celami całej instytucji.

  Rodzaje problemów taktycznych

  Najczęściej dotyczą one zapewnienie warunków do sprawnej realizacji celów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.12.2011 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komisja Nadzoru Finansowego

  Charakterystyka

  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) została powołana ustawą z dn. 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Rozpoczęła swoją działalność w dn. 1 stycznia 2008 r. Celem wprowadzenia tej ustawy było dokonanie organizacyjnej integracji organów nadzoru nad rynkiem finansowym i tym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /4 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo Okuna

  Charakterystyka

  Prawo Okuna - opisuje zależność zmian produkcji i zatrudnienia w cyklu koniunkturalnym. Zgodnie z tym prawem poziom produkcji w fazie ekspansji rośnie szybciej, a w fazie recesji spada szybciej niż poziom zatrudnienia.

  Geneza

  Najbardziej dotkliwym następstwem każdej recesji jest wzrost...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /2 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda rangowania

  Charakterystyka

  Metoda rangowania polega na zakwalifikowaniu różnego rodzaju obiektów na skali liczb naturalnych wg wartości ich rang - od najlepszego do najgorszego (lub odwrotnie). W tej metodzie można porównywać znaczenia różnych stanowisk z punktu widzenia organizacji. Na tej pod­stawie sporządza...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /2 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank inwestycyjny

  Charakterystyka

  Banki inwestycyjne przede wszystkim gromadzą środki w celu finansowania inwestycji.

  Źródłem kapitału są wkłady klientów oraz lokaty innych banków, a także środki z obligacji|emisji i sprzedaży własnych obligacji.

  Bank inwestycyjny jest to instytucja kredytowa lub finansowa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominalna stopa procentowa

  Charakterystyka

  Nominalna stopa procentowa to procentowa pokazująca nominalny przychód z posiadanego kapitału lub cenę kapitału udostępnionego.

  Stopa procentowa to wyrażony w procentach iloraz sumy odsetek uzyskanych z zainwestowanej kwoty pieniędzy (lub innych środków finansowych) i wielkości tej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /1 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość w biurze podróży

  Charakterystyka

  Standardy jakościowe biur podróży w Polsce określone zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych. W art. 4 zawarta jest informacja dotycząca gospodarcza|działalności gospodarczej, która polega na organizowaniu imprez turystycznych oraz na pośredniczeniu na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /3 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Recesja

  Charakterystyka

  Recesja, termin stosowany do określenia pierwszej fazy cyklu gospodarczego, w której zmniejszenie stopnia aktywności gospodarczej przejawia się tylko w obniżeniu tempa wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) w porównaniu z poprzednim okresem, nie następuje natomiast bezwzględny spadek...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /1 930

  praca w formacie txt

Do góry