Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Światowa Organizacja Handlu

  Charakterystyka

  WTO - Światowa Organizacja Handlu

  WTO istnieje od 1995 roku, kiedy to zastąpiło na mocy postanowień Rundy Urugwajskiej inną organizację- GATT. Statuty obu tych organizacji mówią o podnoszeniu poziomu życia przez "istotną redukcję ceł i innych barier handlowych oraz eliminację...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.12.2011 Znaków /5 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światowa Organizacja Handlu

  Charakterystyka

  WTO - Światowa Organizacja Handlu

  WTO istnieje od 1995 roku, kiedy to zastąpiło na mocy postanowień Rundy Urugwajskiej inną organizację- GATT. Statuty obu tych organizacji mówią o podnoszeniu poziomu życia przez "istotną redukcję ceł i innych barier handlowych oraz eliminację...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.12.2011 Znaków /5 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania P.J. Fitz Patricka

  Charakter badań

  P.J. Fitz Patrick jest autorem pierwszego skutecznego badania sprawozdawczości finansowej w zakresie wypłacalności przedsiębiorstw z zastosowaniem metod statystycznych (Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem Tom 2, pod red. Lecha Bednarskiego, Tadeusza Waśniewskiego, Fundacja...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.12.2011 Znaków /2 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka społeczna

  Charakterystyka

  Polityka społeczna - celowa działalność państwa, podmiotów samorządowych, zawodowy|związków zawodowych i innych organizacji, zmierzająca do poprawy ogólnych warunków pracy i bytu szerokich warstw ludności, a także stosunków społeczno - kulturowych, które prowadzą do optymalnego...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.12.2011 Znaków /4 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje dywidend

  Charakterystyka Dywidendy zwykłe - wypłaty gotówkowe czynione bezpośrednio na rzecz akcjonariuszy i stanowiące część zwykłej działalności gospodarczej. Można je podzielić na:

  ::::* Dywidendy regularne - wypłacane co pewien czas, raz w roku, co pół roku, co kwartał. Większość przedsiębiorstw...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /3 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dźwignia operacyjna

  Charakterystyka

  Dźwignia operacyjna (operating leverage) jest dźwignią, którą uzyskuje firma za pomocą obrotów. Dotyczy ona struktury aktywów i ich wykorzystania przez dane przedsiębiorstwo w tworzeniu wartości firmy. Wzrost wykorzystania zdolności produkcyjnych, którymi dane przedsiębiorstwo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /3 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja bazowa

  Inflacja bazowa

  Inflacja bazowa to inflacja CPI, po uprzednim skorygowaniu koszyka konsumpcyjnego o odpowiednie jego składowe o przypuszczalnie dużej chwiejności cen, będącej efektem wystąpienia różnorakich czynników przejściowych. Można wyliczać bardzo dużo miar inflacji bazowej, z której każda...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /2 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na rozwój wymiany międzynarodowej

  Charakterystyka

  Rozwój wymiany międzynarodowej i zmiana jej charakteru następuje pod wpływem wielu czynników. Jedne z nich zyskują na znaczeniu, a inne stają się coraz mniej istotne. Czynniki te w innym zakresie oddziałują na poszczególnych uczestników wymiany globalnej.

  Czynniki wpływające na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /3 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Identyfikacja podatnika - numer NIP

  Charakterystyka

  NIP jest pomocny w komunikacji pomiędzy podatnikiem a administracją podatkową. Podmioty objęte obowiązkiem posiadania NIP-u:

  Osoby fizyczne Osoby prawne Jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej i inne podmioty, które wg odpowiednich ustaw są podatnikami, podmioty będące...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /2 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt wekslowy

  Charakterystyka

  Kredyt wekslowy - występuje wówczas, gdy przedsiębiorstwo sprzedaje bankowi weksle dłużnika przed terminem płatności. Bank przekazuje na rachunek firmy sumę przyjętego weksla pomniejszoną o dyskonto. stanowią główne źródło finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.12.2011 Znaków /3 234

  praca w formacie txt

Do góry