Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  ENPV

  Charakterystyka

  ENPV (economic net present value) -ekonomiczna wartość bieżąca projektu. Jest to termin używany w analizie ekonomicznej będącej etapem analizy kosztów i

  korzyści; jest to suma zdyskontowanych przepływów kosztów i korzyści [także

  społecznych (a więc wliczamy tu efekty zewnętrzne...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.03.2012 Znaków /2 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polecenie przelewu

  Charakterystyka

  Polecenie przelewu stanowi jedną z podstawowych form pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych. Jest to dyspozycja, wydana przez płatnika, w ramach której bank dokonuje obciążenia rachunku bankowego klienta, wskazaną uprzednio kwotą, z równoczesnym uznaniem tą kwotą innego wskazanego przez...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.03.2012 Znaków /2 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alfred Marshall

  Życiorys

  Alfred Marshall urodził się 26 lipca 1842, natomiast zmarł 13 lipca 1924. Lata jego młodości przypadają na okres wiktoriański. Okres ten charakteryzowały ostre konflikty klasowe oraz gwałtowny rozwój przemysłu Wielkiej Brytanii. Marshall urodził się w Clapham, małym miasteczku pod Londynem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.03.2012 Znaków /4 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek od nieruchomości

  Wprowadzenie

  Podatek od nieruchomości należy obok podatku od środków transportowych oraz podatku od posiadania psów, do podatków lokalnych, stanowiących dochody własne gmin, w których obowiązek podatkowy został nałożony ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.03.2012 Znaków /5 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obligacje dochodowe

  Charakterystyka

  Obligacje dochodowe - (revenue bonds) - są obligacjami których wykup oraz obsługa finansowa są finansowane wyłącznie z przychodów które są generowane poprzez finansowane przedsięwzięcie, lub poprzez grupę innych obiektów, lub niepodatkowych wpływów emitenta. Głównym celem ich...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /4 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania G Weinricha

  Charakterystyka

  G. Weinrich poddał badaniu 44 niemieckie wypłacalne przedsiębiorstwa, którym przeciwstawił również 44 niewypłacalne. Analizowana grupa była jednorodna z punktu widzenia wielkość przedsiębiorstwa natomiast była różnorodna branżowo.

  Z 28 wstępnie analizowanych wskaźników wybrał 8 i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /2 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko pogodowe

  Definicja

  Terminu ryzyko pogodowe używa się do określenia ekspozycji działalności przedsiębiorstwa na wahania czynników pogodowych: temperatury (upału i mrozu), opadów (deszczu i śniegu), siły wiatru, itd. (L. Clemmons, Introduction to Weather Risk Management [1] E. Banks [2], Weather Risk Management...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /5 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość życia a TQM

  Definicja TQM

  przez jakość|Total Quality Management to współczesna koncepcja filozoficznego postrzegania roli zarządzania w tworzeniu produktów zaspokajających oczekiwania klientów. Wywodzi się z pogłębionej analizy roli gospodarowania i pracy. w rozwoju ludzkości. W normie PN-ISO 8402:1996 r. TQM...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /8 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faktoring wymagalnościowy

  Faktoring wymagalnościowy

  Faktoring wymagalnościowy - jest to jeden z tradycyjnych i najmniej kosztownych dla faktoranta typów faktoringu. Jego zadaniem nie jest finansowanie działalności gospodarczej faktoranta, tylko ściągnięcie należności od dłużnika faktoringowego. W momencie przelania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt majątkowy

  Charakterystyka

  Efekt majątkowy (bogactwa) (Cecil Pigou) oznacza zmianę wydatków konsumpcyjnych spowodowaną zmianą realnej wartości majątku.

  Zgodnie z jego hipotezą, wzrost realnej wartości majątku posiadanego przez domowe|gospodarstwa domowe powoduje, przy innych czynnikach niezmiennych, wzrost...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /1 307

  praca w formacie txt

Do góry