Mikroekonomia /407 prac/

 • Ocena brak

  Scharakteryzuj model konkurencji doskonałej

   

  Konkurencja doskonała (czysta) charakteryzuje się :

  dużą liczbą małych , niezależnych przedsiębiorstw i dużą liczbą nabywców ;

  jednolitym wyrobem u wszystkich sprzedawców ;

  ceną jako wypadkową popytu i podaży (producent jest cenobiorcą nie może wpłynąć na cenę , produkujący zbyt drogo...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest Monopol absolutny?

   

  Monopol absolutny jest to struktura rynkowa w , której występuje jeden producent (sprzedawca) produktu lub usługi. Produkt monopolu nie posiada dobrego substytutu przez co jest unikatowy. Występuje również wielu nabywców przez co żaden z nich nie ma dostatecznej siły rynkowej aby oddziaływać na cenę...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są korzyści i niekorzyści płynące z produkcji masowej

   

  Korzyści dzielą się na zewnętrzne i wewnętrzne :  

  wewnętrzne oznaczają obniżenie kosztów przeciętnych w wyniku dyskontowania korzyści związanych ze wzrostem rozmiaru zakładu {

  A) zatrudnienie większej ilości osób umożliwia pogłębienie technicznego podziału pracy ;

  B) lepsze wykorzystanie...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co przedstawia długookresowa krzywa kosztów przeciętnych i jakie jest jej znaczenie dla producenta?

   

  Składa się ona z najniższych kosztów przeciętnych dla coraz większych rozmiarów produkcji. Każdy punkt na tej krzywej pokazuje najbardziej efektowne lub najmniej kosztowne technologie dla poszczególnych wielkości produkcji .

  Powstaje ona z połączenia minimów kosztów przeciętnych całkowitych z...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O czym informuje techniczne optimum produkcji?

   

  Wyznacza ono punkt optymalnej produkcji . Czyli taką ilość produkcji która będzie wytwarzana przy najniższym koszcie jednostkowym. Oczywiście każdemu przedsiębiorstwu odpowiada inne optimum produkcji należy również wziąć pod uwagę chłonność rynku oraz ceny produkowanego dobra.

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumiesz przez koszty całkowite stałe i zmienne?

   

  A) Koszty całkowite to suma kosztów stałych i zmiennych poniesionych na wytworzenie określonej ilości danego czynnika ;  

  B) Całkowite koszty stałe to iloczyn liczby jednostek użytych stałych czynników produkcji i jednostkowych cen tych czynników;

  C) Całkowite koszty zmienne to iloczyn liczby...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są koszty przeciętne całkowite i krańcowe

   

  A) koszt przeciętny całkowity to koszt całkowity podzielony przez ilość produktu ;  

  B) koszt przeciętny stały to koszt stały podzielony przez ilość produktu ;

  C) koszt przeciętny zmienny to iloraz kosztu zmiennego przez ilość produktu ; (A=B+C) ;

  D) koszty krańcowe to zmiana kosztów...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są koszty jawne i nie ujawnione?

   

  A) koszty jawne to wydatki faktycznie poniesione na zakup czynników produkcji ;  

  B) koszty nieujawnione to zaangażowane czynniki które nie zostały opłacone np. zaangażowane własne czynniki produkcji.

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz kryteria klasyfikacji kosztów?

   

  A) z pkt. widzenia rodzaju ( osobowe , materiałowe , amortyzacja trwałego majątku produkcyjnego ) ;  

  B) z pkt. widzenia powiązania z przedmiotem ( bezpośrednie , pośrednie ) ;

  C) z pkt. widzenia zależności od rozmiarów produkcji ( stałe , zmienne)

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzasadnij korzyści wynikające dla gospodarki z substytucji czynników produkcji

   

  A) wzajemne relacje czynników wytwórczych odzwierciedlają ich względną rzadkość tudzież ich cenę ;

  >

  >

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /487

  praca w formacie txt

Do góry