Mikroekonomia /407 prac/

 • Ocena brak

  Elastyczność popytu

  Stosunek względnej (procento­wej) zmiany wielkości popytu do względnej (procentowej) zmiany czynnika, który zmianę popytu wywołał.

  Stopień reakcji wielkości popytu na określone dobro (usługę) na zmianę ceny tego dobra (usługi) nazywamy prostą cenową elastyczno­ścią popytu.

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /uczen Dodano /06.04.2011 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność gospodarcza

  Charakterystyka

  Działalność gospodarcza - według przepisów Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku jest to "zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /3 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria niekompletnych kontraktów

  Charakterystyka

  Teoria niekompletnych kontraktów stanowi wraz z problemem przedstawicielstwa (problemem agencji) podstawę kontraktowego podejścia w ramach teorii firmy zapoczątkowanego przez R. Coase

  (1937).

  Przedsiębiorstwo traktuje się jako zbiorowość (nexus), czy też sieć (network)...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.04.2011 Znaków /3 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Linia budżetowa

  Charakterystyka

  Linia budżetowa to linia obrazująca maksymalne kombinacje ilościowe dwóch dóbr, które przy danych cenach może nabyć konsument dysponujący danym dochodem. Graficznie ukazuje ograniczenia budżetowe konsumenta.

  budżetowa.JPG|400px

  Interpretacja

  Położenie linii budżetowej CD...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.03.2011 Znaków /1 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Producent

  Charakterystyka

  ''

  Producent-osoba fizyczna lub prawna, która produkuje towar lub świadczy usługi mając na celu zwiększenie zysku, ponosząc koszty związane z wytworzeniem i realizacją towarów lub usług.

  Według prawa producent, który wytwarza szkodliwy produkt odpowiada za szkodę wyrządzoną po przez...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.03.2011 Znaków /2 905

  praca w formacie txt

Do góry