Mikroekonomia /407 prac/

 • Ocena brak

  Koszty w długim okresie

   

  Korzyści skali (ekonomie skali) - występują, gdy koszty całkowite rosną wolniej niż rozmiary produkcji, krzywa długookresowego kosztu przeciętnego opada. Źródła korzyści skali:

  technologiczne,

  marketingowe,

  finansowe.

  Niekorzyści skali (dyzekonomie skali) –...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział kosztów

   

  Koszty księgowe (explicite, jawne) – koszty odzwierciedlone w ewidencji księgowej obejmujące zarówno rzeczywiste wydatki pieniężne jak i niepieniężne – amortyzację,

  Koszty ukryte (implicite) – koszty faktycznie nie ponoszone przez przedsiębiorstwo, które mogłoby one ponosić, gdyby...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikroekonomia

   

  Mikroekonomia – zajmuje się badaniem poszczególnych elementów tworzących gospodarkę (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe) oraz analizowaniem sposobu działania i zachowania poszczególnych uczestników życia gospodarczego.

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzyści skali

  Charakterystyka

  Ze zjawiskiem korzyści skali mamy do czynienia w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

  Zjawisko to utożsamiane jest zazwyczaj z sytuacją, gdy w przedsiębiorstwie długookresowe koszty przeciętne spadają wraz ze wzrostem rozmiarów produkcji.

  Przyczynami korzyści skali są: niepodzielność...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /4 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekologiczna teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Ekologiczna teoria przedsiębiorstwa jest bardzo wszechstronna, łączy w sobie elementy wielu innych teorii. Ilość aspektów, które są przedmiotem rozważań w ramach tej teorii, sprawia, że jest ona mało praktyczna.

  Podstawą tej teorii jest umiejętność przetrwania podmiotów w...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.04.2011 Znaków /3 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro substytucyjne

  Wprowadzenie

  Dobra substytucyjne, to takie towary i usługi, które ze względu na podobne cechy, funkcje (zastosowanie) czy właściwości zastępują się wzajemnie w zaspokajaniu określonej potrzeby.

  ''

  Ceny dóbr substytucyjnych, jak i komplementarnych stanowią jeden z czynników określających popyt na...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.04.2011 Znaków /3 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorcza teoria przedsiębiostwa

  Definicja

  Autorem przedsiębiorczej teorii przedsiębiorstwa jest F. Knight, którą przedstawił w 1921 roku w pracy pod tytułem "Risk, Uncertainty and Profit". Przedsiębiorstwo jest traktowane jako instytucja, która powinna mieć pomysł (czyli osąd) jak w warunkach niepewności wykorzystywać swoje...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.04.2011 Znaków /3 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia powtorzeniowe - zadanie 6

  Określ czy wymienione poniżej dobra są dobrami substytucyjnymi, komple­mentarnymi czy niezależnymi:

  1. krawat i koszula..................k..........................................................

  2. wełna i bawełna..........s..................................................................

  3. książka...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /uczen Dodano /06.04.2011 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia powtorzeniowe - zadanie 5

  Które z poniższych stwierdzeń dotyczą mikroekonomii, a które makroekonomii?

  a) Na początku lat osiemdziesiątych w Wielkiej Brytanii, podobnie jak w wielu innych krajach zachodnich, nastąpił gwałtowny wzrost stopy bezrobocia.

  b) Wyższe opodatkowanie wyrobów ty­toniowych ograniczy palenie.

  c) Na początku...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /uczen Dodano /06.04.2011 Znaków /3 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia powtorzeniowe - zadanie 2

  Rynek pewnego towaru można scharakteryzować funkcjami popytu i podaży, przy czym funkcja popytu przyjmuje postać: Qd=1925-5P, funkcja podaży: QS=1540+20P.

  Podaj cenę i ilość równowagi rynkowej.

  Qd=Qs 1925-5P=1540+20P 2080-5P=1540+20P 540=25P Pe=15,4 –cena...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /uczen Dodano /06.04.2011 Znaków /1 099

  praca w formacie txt

Do góry