Mikroekonomia /407 prac/

 • Ocena brak

  Zalety i wady gospodarki rynkowej

   

  ZALETY GOSPODARKI RYNKOWEJ

  Umożliwia efektywną alokację zasobów,

  Sprzyja lepszemu zaspokojeniu potrzeb nabywców,

  Efektywny system motywacyjny,

  Duża innowacyjność gospodarki,

   

  WADY GOSPODARKI RYNKOWEJ

  Sprzyja rozwarstwieniu społecznemu,

  Występowanie tzw. efektów...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY DOJRZAŁEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ, warunki istnienia dojrzałego rynku

   

  Dominacja własności prywatnej i swoboda transferu praw własności,

  Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej,

  Istnienie sprawnie działających instytucji obsługujących rynek,

  Integralność rynku, czyli wzajemne uzależnianie się od siebie rynków,

  Istnienie konkurencji...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARKA RYNKOWA

   

  Gospodarka rynkowa to taki układ stosunków ekonomiczno-społecznych w kraju, w którym dominuje własność prywatna czynników produkcji i rynkowa alokacja zasobów. Regulatorem i koordynatorem procesów gospodarczych jest rynek.

   

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE RYNKU

   

  Za pośrednictwem rynku dokonuje się wycena dóbr,

  Rynek jest podstawowym źródłem informacji dla podmiotów gospodarczych,

  Warunkuje racjonalną alokację zasobów,

  Umożliwia ustalanie się stanów równowagi w gospodarce,

  Weryfikator celowości produkcji,

  Mechanizm...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK DOSKONAŁY

   

  Występuje, gdy spełnione są warunki:

  rozproszenie po stronie popytu i podaży (duża liczba kupujących i sprzedających), w rezultacie czego żaden z kupujących lub sprzedających nie posiada pozycji pozwalającej na dyktowanie warunków sprzedaży i kupna – cena jest dana i jest wypadkową gry...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek i gospodarka rynkowa

  Proces, przy pomocy którego kupujący i sprzedający określają co chcą kupić lub sprzedać i na jakich warunkach

  >

  Całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków, w jakich one przebiegają

  Powstaje w odpowiedzi na rzadkość zasobów i dóbr

   

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkurencja monopolistyczna

   

  Jak zauważył E.H.Chamberlin konsumenci mają różne gusty i do ich zaspokojenia niezbędne jest istnienie różnorodnych dóbr i usług.

  Według Samuelsona i Nordhhausa konkurencja monopolistyczna jest to struktura rynku, przy której istnieje duża liczba sprzedawców dostarczająca dobra będące substytami...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /3 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe struktury rynkowe

   

  Ważnymi elementami wpływającymi na kształt struktury rynkowej są zarówno czynniki demograficzne, geograficzne i kulturowe (np. styl życia, tradycje), jak i czynniki ekonomiczne, technologiczne, ustrojowe i polityczne. Stąd struktura rynkowa może być opisana różnymi kategoriami, np. takimi...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /2 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Minimalna skala efektywna

   

  Minimalna skala efektywna - wielkość produkcji, przy której krzywa długookresowych kosztów przeciętnych przestaje opadać (inaczej: wielkość produkcji, przy której długookresowe koszty przeciętne osiągają minimum)

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  3.Koszty stałe i zmienne

   

  Koszty stałe - wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, które nie zależą (w krótkim okresie) od wielkości wytwarzanej produkcji. Są to:

  amortyzacja

  opłaty za dzierżawę terenu

  koszty ogrzewania, oświetlenia, etc.

  koszty funkcjonowania...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /667

  praca w formacie txt

Do góry