Mikroekonomia /407 prac/

 • Ocena brak

  Ceny administrowane

   

  Obok cen wolnorynkowych, kształtowanych siłami popytu i podaży rynkowej, we współczesnej gospodarce funkcjonuje także system cen administrowanych i kontrolowanych.

  Pierwszym ich rodzajem są ceny monopolowe (kartelowe), ustalane przez producenta posiadającego wyłączność produkcji i sprzedaży...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZALETY RYNKU DOSKONALE KONKURENCYJNEGO

   

  Działanie mechanizmu rynkowego oparte jest na nieskrępowanym współoddziaływaniu wszystkich elementów rynku. Proces ten przybrał mazwano już dość dawno temu przez a. Smith`a mechanizmem „ niewidzialnej ręki rynku „

  Koncepcja niewidzialnej ręki A. Smitha porównuje proces rynkowy do niewidzialnej ręki...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /3 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaż a podatki i subsydia

   

  Kolejnymi czynnikami kształtującymi koszty produkcji są instrumenty polityki państwa tzn. podatki i subsydia. Instrumenty te działają dość selektywnie różnicując siłę oddziaływania na pojedyncze podmioty.

  W praktyce podatki płacone przez producentów traktowane są przez nich jako koszty związane...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny czynników produkcji

   

   

  Dostępność czynników wytwórczych jest elementem określającym koszty zastosowania czynnika pracy, kapitału i ziemi. Zgodnie z zasadą: im rzadsze dane dobro, tym wyższa jego cena zwiększenie dostępności czynników wytwórczych ( np. odkrycie nowych pokładów złóż, nowych technologii...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt a zmiana gustów i upodobań konsumentów.

   

  Gusta i preferencje nabywców są trudno o ile w ogóle mierzalne. Nie znaczy to że można bagatelizować ich oddziaływania na rozmiary popytu. Dokonywane przez konsumentów wydatki pozostają pod silnym wpływem tradycji historycznych zwyczajów kulturowych, nie mówiąc już o wpływie obrządków religijnych. Te...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewidywania przyszłych cen i dochodów

   

  Każdy człowiek antycypuje swoją przyszłą sytuację materialną. Jest ona zależna przede wszystkim od przewidywanego przyszłego poziom dochodu i przewidywanych ceny dóbr i usług ,które w przyszłości będziemy chcieli za te dochody kupić.

  Przewidywany wzrost dochodów najprawdopodobniej skłoni...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paradoks spekulacyjny.

   

  Kolejnym przykładem nietypowego zachowania się nabywców jest paradoks spekulacyjny. Zdarza się bowiem, że konsument nabywa towary w większej ilości, jeżeli ich cena wzrasta, przewidując jej jeszcze większy wzrost. Jeżeli zaś cena dobra spada, konsumenci powstrzymują się od zakupów.

  Zjawisko takie...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjawisko owczego pędu.

   

  >

   

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paradoks snoba.

   

  Jeszcze innym przypadkiem, podobnym do opisywanego wyżej paradoksu Veblena, choć o nieco innych przyczynach jest paradoks snoba. Sytuacja ta dotyczy dóbr luksusowych ( jachty, futra, biżuteria, drogie samochody itp. ), nabywanych nie ze względu na ich wartości użytkowe, lecz na prestiż, o którym świadczy...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paradoks Veblena.

   

  Kolejnym nietypowym zjawiskiem na rynku jest paradoks zaobserwowany przez amerykańskiego uczonego Thorsteina Veblena ( 1857 – 1929 ). Stwierdził on, że popyt na drogie kosmetyki zachowuje się paradoksalnie – zwyżka ich ceny traktowana jest bowiem automatycznie jako oznaka poprawy ich jakości, zaś spadek...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /503

  praca w formacie txt

Do góry